APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

Secretar General
Radu  Nina

Administrator public
Neagu Georgian – Consilier Asistent

Birou economic
Cucu Armina – Adriana – Consilier principal
Marin Daniela- Mirela – Consilier principal
Cosma Geta – Referent debutant
Covaliu Victorina – Consilier asistent
Junele Elena- Alexandra – Referent superior

Compartiment asistenta socială
Voicu Lucica – Inspector principal

Compartiment fond funciar şi urbanism
Păun Georgeta – Consilier principal

Compartiment juridic
Pascu Stefania Denisa – Consilier juridic

Unitate de cultură
Păun Marioara – Bibliotecar  

Compartiment administrativ – gopodaresc si administrarea domeniului public si privat
Sandu Verneluș Dănuț- referent
Pîrnog Victor – șofer
Bănuţă Costel –  Muncitor calificat
Dumitru Dănuţ – Muncitor calificat
Stilpeanu Ionut – Muncitor calificat
Pavel Napoleon – Redal – Şofer
Trandafir Stela – îngrijitor curățenie

Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului