VICEPRIMAR

Dobre Ion

Adresa:  Comuna Gherăseni, Judeţul Buzău, Romania
Telefon: 0238 783 331, Fax: 0238 783 190
E-mail: [email protected],
website: www.primariagheraseni.ro

Studii:
Liceul Agroindustrial Rm.Sărat

Experienta profesionala:
 – tehnician agronom
– consilier în Consiliul Local al Primăriei Gherăseni
– viceprimar 2004-2010
– administrator firmă 2010-2016

Aptitudini :
 – bun administrator

Atribuţii

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

a) Îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,
b) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse in vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,
c) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local,
d) exercită controlul asupra activitaţilor din targuri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora,
e) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei sau al oraşului,
f) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate si pune la dispoziţie autoritaţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe
g) ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mări.

 

Raport de activitate 2016

Raport de activitate viceprimar 2021