APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

Secretar General
Radu  Nina

Administrator public
Neagu Georgian – Consilier Asistent

Birou economic
Cucu Armina – Adriana – Consilier principal
Marin Daniela- Mirela – Consilier principal
Cosma Geta – Consilier asistent
Gavrila Veronica – consilier asistent

Compartiment asistenta socială
Voicu Lucica – Inspector principal

Compartiment fond funciar şi urbanism
Păun Georgeta – Consilier principal
Bulibasa Cosmin Alexandru- consilier debutant

Compartiment juridic

Unitate de cultură
Păun Marioara – Bibliotecar  

Compartiment administrativ – gopodaresc si administrarea domeniului public si privat
Sandu Verneluș Dănuț- referent
Bănuţă Costel –  Muncitor calificat
Dumitru Dănuţ – Muncitor calificat
Stilpeanu Ionut – Muncitor calificat
Pavel Napoleon – Redal – Şofer
Trandafir Stela – îngrijitor curățenie
Chioveanu Adrian

 

Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului