ADMINISTRATOR PUBLIC

Neagu Georgian – consilier asistent

Adresa:sat Gheraseni, comuna Gheraseni, Judeţul Buzău, Romania
Telefon:0238 583 331
Fax:0238-583 190
E-mail:[email protected]
website: www.primariagheraseni.ro

Studii:
 Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Biotera Bucuresti

Atribuţii

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE ADMINISTRATORULUI PUBLIC

 • Coordoneaza si indruma activitatea serviciilor publice de interes local infiintate in subordinea consiliului local;

 • Colaboreaza cu viceprimarul comunei pentru buna desfasurare a serviciilor comunitare de utilitati publice si a activitatilor edilitar- gospodaresti;

 • Urmareste inventarierea patrimoniului public si privat al comunei;

 • Coordoneaza procesul de elaborare de catre departamentele de specialitate a raportului anual asupra situatiei gestionarii bunurilor apartinand unitatii administrativ teritoriale;

 • Coordoneaza toate activitatile cu privire la curatenia comunei;

 • Coordoneaza toate activitatile cu privire la repararea si intretinerea drumurilor;

 • Participa in calitate de invitat la sedintele consiliului local, isi exprima punctul de vedere cu privire la problemele legate de domeniile in care i s-au stabilit atributiile, iar opiniile sale vor fi consemnate in proceseul verbal de sedinta;

 • Urmareste inventarierea , evidenta statistica, inspectia si controlul administrarii patrimoniului public si privat al comunei;

 • Colaboreaza cu primarul si viceprimarul pentru a pune in executare si pentru a urmari realizarea masurilor necesare in faza premergatoare si cea de inlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta;

 • Supravegheaza si indruma activitatea de paza la nivelul comunei organizata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;

 • Ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industrial sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa de pe raza comunei, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari;

 • Supravegheaza si indruma beneficiarii de ajutor social, stabiliti in baza Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, la prestarea activitatilor si lucrarilor de interes local stabilite prin H.C.L.;

 • Coordoneaza, verifica si indruma activitatea serviciilor publice locale si colaboreaza cu viceprimarul si secretarul in realizarea acestor servicii;

 • Organizeaza, coordoneaza si supravegheaza buna desfasurare a sarbatorii “Ziua comunei”;

 • Inainteaza compartimentului specializat, in luna ianuarie a fiecarui an, documentele constituite pentru arhiva, pe baza unui process-verbal de predare-primire;

 • Indeplineste orice alte atributii incredintate de sefii ierarhici, tinand cont de pregatirea si experienta profesionala.