REGISTRU PENTRU PENTRU EVIDENTA DISPOZIȚIILOR AUTORITĂȚII EXECUTIVE

Nr. Dispozitie /Data  Titlu Dispozitie
208/12.07.2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud Buzau, in sedinta ordinara pe luna iulie 2024
173/02.07.2024 privind stabilirea comisiei pentru probleme de apărare la nivelul comunei Gherăseni, județul Buzău
172/02.07.2024 privind stabilirea procentului de majorare a salariului de bază brut al doamnei CUCU ARMINA-ADRIANA, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 5, pentru activitatea desfășurată în luna iunie 2024, în cadrul echipei de implementare a Proiectului nr. F-PNRR-Dotari-2023-2175, intitulat: ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Gherăseni”
171/02.07.2024 privind stabilirea procentului de majorare a salariului de bază brut al doamnei RADU NINA, având funcția publică de conducere de secretar general al comunei, pentru activitatea desfășurată în luna iunie 2024, în cadrul echipei de implementare a Proiectului nr. F-PNRR-Dotari-2023-2175, intitulat: ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Gherăseni”
170/02.07.2024 privind stabilirea procentului de majorare a salariului de bază brut al doamnei COSMA GETA, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 5, pentru activitatea desfășurată în luna iunie 2024, în cadrul echipei de implementare a Proiectului nr. F-PNRR-Dotari-2023-2175, intitulat: ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Gherăseni”
169/02.07.2024 privind constituirea echipei de implementare a Proiectului ,,modernizarea rețelei de biblioteci pentru a deveni HUB-URI de dezvoltare a competențelor digitale, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – HUB comuna Mărăcineni, județul Buzău” Investiția I17 ,,Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” din cadrul Componentei 7
164/25.06.2024 privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru domnul Dumitru Marius, cu domiciliul în comuna Gherăseni, județul Buzău
163/21.06.2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud Buzau, in sedinta ordinara pe luna iunie 2024
162/17.06.2024 privind stabilirea dreptului la servicii sociale în regim rezidențial pentru domnul Murgoci Ștefan, persoană vârstnică, cu domiciliul în comuna Gherăseni, județul Buzău
161/17.06.2024 privind numirea doamnei Voicu Lucica în calitate de manager de caz în vederea monitorizării evaluării impactului serviciilor comunitare asigurate domnului Murgoci Ștefan din comuna Gherăseni, str. Ioan Gherassy, nr. 106
160/03.06.2024 privind desemnarea reprezentantului comunei Gherăseni în Comisia mixtă de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole înființate în anul agricol 2023 – 2024, pagube generate de fenomene meteorologice având ca efect producerea secetei pedologice la nivelul comunei Gherăseni, județul Buzău
159/30.05.2024 privind încadrarea pe perioadă determinată a doamnei Mihalcea Iolanda, în cadrul Primăriei comunei Gherăseni, județul Buzău, în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Toader Rica
158/30.05.2024 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Mihalcea Iolanda având funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Toader Rica
157/30.05.2024 privind încadrarea pe perioadă determinată a domului Ghiță Vasile, în cadrul Primăriei comunei Gherăseni, județul Buzău, în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Ghiță Mariana
156/30.05.2024 privind încetarea contractului individual de muncă al domului Ghiță Vasile având funcția de asistent personal pentru persoana adultă cu handicap grav Ghiță Mariana
155/30.05.2024 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Dragnea Florica din comuna Gherăseni, județul Buzău
154/24.05.2024 privind stabilirea acordării indemnizației aferente gradului de handicap grav minorului Ionașcu Andrei Darius pentru luna aprilie 2024
153/24.05.2024 privind încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru domnul Albu Nicușor Alin din comuna Gherăseni, județul Buzău
152/24.05.2024 privind încetarea acordării venitului minim de incluziune/suplimentului de energie pentru domnul Nichita Gheorghiță din comuna Gherăseni, județul Buzău
151/24.05.2024 privind încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru domnul Vîlcu Viorel cu domiciliul în comuna Gherăseni, județul Buzău
150/24.05.2024 privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru doamna Stâlpeanu Ana Maria cu domiciliul în comuna Gherăseni, județul Buzău
149/24.05.2024 privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru domnul Gavrilă Ion cu domiciliul în comuna Gherăseni, județul Buzău
148/24.05.2024 privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru domnul Ghiță Ion cu domiciliul în comuna Gherăseni, județul Buzău
147/22.05.2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud Buzau, in sedinta ordinara pe luna martie 2024
146/07.05.2024 privind stabilirea procentului de majorare a salariului de bază brut al doamnei CUCU ARMINA-ADRIANA, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 5, pentru activitatea desfășurată în luna aprilie 2024, în cadrul echipei de implementare a Proiectului nr. F-PNRR-Dotari-2023-2175, intitulat: ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Gherăseni”
145/07.05.2024 privind stabilirea procentului de majorare a salariului de bază brut al doamnei RADU NINA, având funcția publică de conducere de secretar general al comunei, pentru activitatea desfășurată în luna aprilie 2024, în cadrul echipei de implementare a Proiectului nr. F-PNRR-Dotari-2023-2175, intitulat: ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Gherăseni”
144/07.05.2024 privind stabilirea procentului de majorare a salariului de bază brut al doamnei COSMA GETA, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 5, pentru activitatea desfășurată în luna aprilie 2024, în cadrul echipei de implementare a Proiectului nr. F-PNRR-Dotari-2023-2175, intitulat: ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Gherăseni”
143/30.04.2024 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral, la nivelul comunei Ghrăseni, județul Buzău, pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
142/30.04.2024 privind sistarea plății indemnizației persoanei adulte cu handicap grav Dumitran Nicolae
141/25.04.2024 privind sistarea plății indemnizației minorului cu handicap grav Păun George Alin
140/29.04.2024 privind sistarea plății indemnizației persoanei adulte cu handicap grav Toader Rica
139/29.04.2024 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Bănuță Ioana Corina, având funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav, Bănuță Ion
138/29.04.2024 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Lazăr Lucica din comuna Gherăseni, județul Buzău
137/29.04.2024 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Cîmpeanu Florentina din comuna Gherăseni, județul Buzău
136/29.04.2024 privind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav minorului Ionașcu Andrei Darius
135/29.04.2024 privind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav minorei Irimia Freia Maria
134/29.04.2024 privind încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru doamna Oprea Elena Daniela din comuna Gherăseni, județul Buzău
133/29.04.2024 privind încadrarea pe perioadă determinată a domnului Păun Cristi în cadrul Primăriei Comunei Gherăseni, județul Buzău, în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Păun George Alin
132/29.04.2024 privind încadrarea pe perioadă determinată a doamnei Mihalcea Iolanda în cadrul Primăriei Comunei Gherăseni, județul Buzău, în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Toader Rica
131/29.04.2024 privind încadrarea pe perioadă nedeterminată a doamnei Bănuță Ioana Corina în cadrul Primăriei Comunei Gherăseni, județul Buzău, în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Bănuță Ion
130/25.04.2024 privind încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru domnul Drăghici Marian, din comuna Gherăseni, județul Buzău
129/23.04.2024 privind numirea doamnei Chivu Marinela-Ionela în funcția contractuală de execuție de Bibliotecar, nivel studii superioare, grad profesional debutant, gradația 2, din cadrul Compartimentului cultură, din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău
128/22.04.2024 privind Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara, luna aprilie 2024.
127/16.04.2024 privind actualizarea nomenclatorului arhivistic al autorităților publice locale ale comunei Gherăseni, județul Buzău
126/16.04.2024 privind Convocarea de indata, in sedinta extraordinara a Consiliului Local, din 17 Aprilie 2024.
122/10.04.2024 privind stabilirea personalului tehnic auxiliar al Biroului electoral de circumscripție comunală, comuna Gherăseni, județul Buzău
121/10.04.2024 privind acordarea, respectiv neacordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță – luna martie 2024
120/10.04.2024 privind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav persoanei adulte Vlaicu Dobrița
119/10.04.2024 privind modificarea titularului/încetarea suplimentului lunar de energie
118/04.04.2024 privind stabilirea procentului de majorare a salariului de bază brut al doamnei CUCU ARMINA-ADRIANA, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 5, pentru activitatea desfășurată în luna martie 2024, în cadrul echipei de implementare a Proiectului nr. F-PNRR-Dotari-2023-2175, intitulat: ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Gherăseni”
117/04.04.2024 privind stabilirea procentului de majorare a salariului de bază brut al doamnei COSMA GETA, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 5, pentru activitatea desfășurată în luna martie 2024, în cadrul echipei de implementare a Proiectului nr. F-PNRR-Dotari-2023-2175, intitulat: ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Gherăseni”
116/04.04.2024 privind stabilirea procentului de majorare a salariului de bază brut al doamnei RADU NINA, având funcția publică de conducere de secretar general al comunei, pentru activitatea desfășurată în luna martie 2024, în cadrul echipei de implementare a Proiectului nr. F-PNRR-Dotari-2023-2175, intitulat: ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Gherăseni”
115/04.04.2024 privind încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru doamna Ștefan Nicoleta din comuna Gherăseni, județul Buzău
114/04.04.2024 privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări a cuantumului beneficiarilor cu domiciliul în comuna Gherăseni, județul Buzău
113/01.04.2024 privind convocarea, de indata, in sedinta extraordinara a Consiliului Local, marti, 02 aprilie 2024.
112/29.03.2024 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Stan Mariana Anișoara din comuna Gherăseni, județul Buzău
111/29.03.2024 privind încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru domnul Toader Costel Mihail din comuna Gherăseni, județul Buzău
110/29.03.2024 privind încetarea dreptului la stimulentul educațional acordat sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță familiei domnului Nichita Cosmin
109/29.03.2024 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Dumitru Costel din comuna Gherăseni, județul Buzău
108/29.03.2024 privind încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru domnul Nichita Cosmin din comuna Gherăseni, județul Buzău
107/29.03.2024 privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru domnul Bacoșcă Constantin cu domiciliul în comuna Gherăseni, județul Buzău
106/18.03.2024 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei de executie, vacante, de bibliotecar, nivel studii superioare, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului cultura din aparatul de specialitate al primarului comunei Gheraseni, judetul Buzau
105/18.03.2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gheraseni, judetul Buzau, in sedinta ordinara pe luna martie 2024

104/14.03.2024

privind acordarea, respectiv neacordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță – luna februarie 2024
103/12.03.2024 privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări în componența familiei și/sau a veniturilor domnului Pirnog Paul Cristian cu domiciliul în comuna Gherăseni, județul Buzău, beneficiar de venit minim de incluziune
102/12.03.2024 privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări a veniturilor doamnei Nan Stela cu domiciliul în comuna Gherăseni, județul Buzău, beneficiară de venit minim de incluziune
101/05.03.2024 privind stabilirea procentului de majorare a salariului de bază brut al doamnei CUCU ARMINA-ADRIANA, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 5, pentru activitatea desfășurată în luna februarie 2024, în cadrul echipei de implementare a Proiectului nr. F-PNRR-Dotari-2023-2175, intitulat: ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Gherăseni”
100/05.03.2024 privind stabilirea procentului de majorare a salariului de bază brut al doamnei RADU NINA, având funcția publică de conducere de secretar general al comunei, pentru activitatea desfășurată în luna februarie 2024, în cadrul echipei de implementare a Proiectului nr. F-PNRR-Dotari-2023-2175, intitulat: ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Gherăseni”

99/05.03.2024

privind stabilirea procentului de majorare a salariului de bază brut al doamnei COSMA GETA, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 5, pentru activitatea desfășurată în luna februarie 2024, în cadrul echipei de implementare a Proiectului nr. F-PNRR-Dotari-2023-2175, intitulat: ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Gherăseni”
98/28.02.2024 privind acordarea, respectiv neacordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță – luna ianuarie 2024
97/28.02.2024 privind încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru domnul Nan Cristian din comuna Gherăseni, județul Buzău
96/28.02.2024 privind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav persoanei adulte Ivașcu Alecsandru
95/28.02.2024 privind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav persoanei adulte Drăghici Dumitru
94/28.02.2024 privind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav minorului Soare Kevin Andrei
93/28.02.2024 privind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav minorei Irimia Freia Maria
92/28.02.2024 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Albu Mariana având funcția de asistent personal pentru minor cu handicap grav Irimia Freia Maria
91/28.02.2024 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Vasilache Elena având funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Pirnog Stroe
90/28.02.2024 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Vîlcu Mariana având funcția de asistent personal pentru minora cu handicap grav Vîlcu Elena
89/28.02.2024 privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru doamna Dragnea Rada cu domiciliul în comuna Gherăseni, județul Buzău
88/28.02.2024 privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru doamna Scarlat Geta cu domiciliul în comuna Gherăseni, județul Buzău
87/26.02.2024 privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Primăriei comunei Gherăseni, județul Buzău
86/26.02.2024 privind numirea doamnei Bulibasa Elena Larisa in functia publica de executie de consilier achizitii publice
85/16.02.2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gheraseni, judetul Buzau, in sedinta ordinara pe luna februarie, 2024.
84/12.02.2024 privind convocarea de indata in sedinta extraordinara a Consiliului Local, marti, 13 februarie 2024.
83/06.02.2024 privind numirea domnului Bitoancă Dumitru Viorel din comuna Gherăseni, județul Buzău, în calitate de curator special pentru minora Bitoancă Maria Bianca
82/06.02.2024 privind aprobarea Declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025 si constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie la nivelul comunei Gheraseni, judetul Buzau.
81/06.02.2024 privind desemnarea persoanei responsabile de aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si a Legii nr 52/2003 privind transparenta decizionala, la nivelul Primariei comunei Gheraseni, judetul Buzau
80/05.02.2024 privind stabilirea procentului de majorare a salariului de bază brut lunar al doamnei RADU NINA, având funcţia publică de conducere de secretar general al comunei, pentru activitatea desfășurată în luna ianuarie 2024 în cadrul echipei de implementare a Proiectului nr. F-PNRR-Dotari-2023-2175, intitulat: „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Gherăseni”
79/05.02.2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gheraseni, judetul Buzau, in sedinta extraordinara, luna februarie 2024.
78/05.02.2024 privind stabilirea procentului de majorare a salariului de bază brut al doamnei CUCU ARMINA-ADRIANA, având funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal gradația 5, pentru activitatea desfășurată în luna ianuarie 2024 în cadrul echipei de implementare a Proiectului nr. F-PNRR-Dotari-2023-2175, intitulat: „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Gherăseni”
77/05.02.2024 privind stabilirea procentului de majorare a salariului de bază brut al doamnei COSMA GETA, având funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 5, pentru activitatea desfășurată în luna ianuarie 2024 în cadrul echipei de implementare a Proiectului nr. F-PNRR-Dotari-2023-2175, intitulat: „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Gherăseni”
76/31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază al doamnei Niță Diana-Cristina, având funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, gradaţia 0, în cadrul Compartimentul juridic, resurse umane și relații cu publicul, din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău
75/31.01.2024 privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru doamna Buturugă Violeta Georgiana din comuna Gherăseni, județul Buzău
74/31.01.2024 privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru doamna Mihai Andreea Elena din comuna Gherăseni, județul Buzău
73/31.01.2024 privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru doamna Baicu Roxana Mariana din comuna Gherăseni, județul Buzău
72/31.01.2024 privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru domnul Ganea Marian din comuna Gherăseni, județul Buzău
71/31.01.2024 privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru domnul Radu Dan Valentin din comuna Gherăseni, județul Buzău
70/31.01.2024 privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 62 titulari cu domiciliul în comuna Gherăseni, județul Buzău
69/31.01.2024 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Nan Nicolaie din comuna Gherăseni, județul Buzău
68/31.01.2024 privind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav minorului Sava David Nicolae
67/31.01.2024 privind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav persoanei adulte Dumitran Nicolae
66/31.01.2024 privind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav minorului Petre Andrei Georgian
65/31.01.2024 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri pentru perioada ianuarie 2024- martie 2024, precum și a suplimentului lunar de energie doamnei Țintă Aurica cu domiciliul în comuna Gherăseni, județul Buzău
64/31.01.2024 privind încetarea suplimentului de energie acordat doamnei Trandafir Costina
63/31.01.2024 privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru doamna Tobolcea Elena din comuna Gherăseni, județul Buău
62/30.01.2024 privind stabilirea salariului de bază al domnului MOISE ROMEO, având funcţia contractuală de conducere de șef serviciu al serviciului ’’Consiliul Local Gherăseni – Serviciul Salubrizare’’
61/30.01.2024 privind stabilirea salariului de bază al domnului PARASCHIV MARIAN, având funcţia contractuală de conducere de șef serviciu al serviciului ’’Consiliul Local Gherăseni – Serviciul Apă Canal’’
60/30.01.2024 privind stabilirea salariului de bază al doamnei PĂUN MARIOARA, având funcţia contractuală de execuţie de Bibliotecar, nivelul studiilor superioare, grad profesional I, gradaţia 5, în cadrul Compartimentului cultură, din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău
59/30.01.2024 privind stabilirea salariului de bază al domnului PAVEL NAPOLEON-REDAL, având funcţia contractuală de execuţie de șofer, grad profesional I, gradația 5, în cadrul Compartimentului administrativ gospodăresc și administrarea domeniului public și privat, din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău
58/30.01.2024 privind stabilirea salariului de bază al domnului STÎLPEANU IONUȚ, având funcţia contractuală de execuţie de muncitor calificat, grad profesional I, gradația 1, în cadrul Compartimentului administrativ gospodăresc și administrarea domeniului public și privat, din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău
57/30.01.2024 privind stabilirea salariului de bază al domnului CHIOVEANU ADRIAN, având funcţia contractuală de execuţie de muncitor calificat, grad profesional I, gradația 2, în cadrul Compartimentului administrativ gospodăresc și administrarea domeniului public și privat, din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău
56/30.01.2024 privind stabilirea salariului de bază al domnului DUMITRU DĂNUȚ, având funcţia contractuală de execuţie de muncitor calificat, grad profesional I, gradația 4, în cadrul Compartimentului administrativ gospodăresc și administrarea domeniului public și privat, din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău
55/30.01.2024 privind stabilirea salariului de bază al domnului BĂNUȚĂ COSTEL, având funcţia contractuală de execuţie de muncitor calificat, grad profesional I, gradația 5, în cadrul Compartimentului administrativ gospodăresc și administrarea domeniului public și privat, din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău
54/30.01.2024 privind stabilirea salariului de bază al domnului SANDU VERNELUȘ-DĂNUȚ, având funcţia contractuală de execuţie de Referent, grad profesional IA, gradația 5, în cadrul Compartimentului administrativ gospodăresc și administrarea domeniului public și privat, din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău
53/30.01.2024 privind stabilirea salariului de bază al doamnei TRANDAFIR STELA, având funcţia contractuală de execuţie de îngrijitor, gradația 3, în cadrul Compartimentului administrativ gospodăresc și administrarea domeniului public și privat, din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău
52/30.01.2024 privind stabilirea salariului de bază al domnului NEAGU GEORGIAN, având funcţia contractuală de conducere de administrator public al comunei Gherăseni, judeţul Buzău
51/30.01.2024 privind stabilirea salariului de bază al domnului BULIBAȘA COSMIN-ALEXANDRU, având funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 1, în cadrul Compartimentului fond funciar și urbanism, din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău
50/30.01.2024 privind stabilirea salariului de bază al doamnei GAVRILĂ VERONICA, având funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 3, în cadrul Compartimentului taxe și impozite, din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău
49/30.01.2024 privind stabilirea salariului de bază al doamnei VOICU LUCICA, având funcţia publică de execuţie de Inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 5, în cadrul Compartimentului asistență socială, din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău
48/30.01.2024 privind stabilirea salariului de bază al doamnei PĂUN GEORGETA, având funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 5, în cadrul Compartimentului fond funciar și urbanism, din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău
47/30.01.2024 privind stabilirea salariului de bază al doamnei MARIN DANIELA-MIRELA, având funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 5, în cadrul Compartimentului financiar-contabil, din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău
46/30.01.2024 privind stabilirea salariului de bază al doamnei CUCU ARMINA-ADRIANA, având funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 5, în cadrul Compartimentului financiar-contabil, din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău
45/30.01.2024 privind stabilirea salariului de bază al doamnei COSMA GETA, având funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 5, în cadrul Compartimentului fond funciar și urbanism, din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău
44/30.01.2024 privind stabilirea salariului de bază al doamnei RADU NINA, având funcţia publică de conducere de secretar general al comunei Gherăseni, judeţul Buzău
43/23.01.2024 privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru persoanele cu handicap grav, incadrate la Primaria Gheraseni, judetul Buzau
42/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al doamnei MARIN IOANA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
41/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al domnului GHIȚĂ VASILE, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrat la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
40/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al doamnei COCOR FLORENTINA-MIHAELA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 4, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
39/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al doamnei VASILACHE ELENA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 1, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
38/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al doamnei BÎRSAN VIORICA-LENUȚA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 3, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
37/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al doamnei ȚINTĂ CĂTĂLINA-GEORGETA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 3, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
36/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al doamnei SAVA MARIA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 5, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
35/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al doamnei APOSTOL MARIANA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
34/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al domnului SPÎNU NICOLAE, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 4, încadrat la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
33/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al doamnei PREDA CRISTINA-FLORENTINA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
32/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al doamnei BĂNUȚA IOANA CORINA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 1, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
31/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al doamnei ALBU MARINA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
30/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al doamnei PĂDURARU ELENA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 1, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
29/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al domnului DOBRE CORNEL, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 5, încadrat la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
28/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al domnului TOADER FLORIN-ALIN, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 1, încadrat la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
27/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al doamnei CRISTEA VIORICA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 1, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
26/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al doamnei NICA LENUȚA-MARIANA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
25/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al doamnei BÎRSAN AURELIANA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 1, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
24/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al doamnei MUSCALU OLGA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
23/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al doamnei VLAD NICULIȚA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 4, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
22/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al doamnei LĂCĂTUȘ ELENA-IULICA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 5, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
21/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al doamnei VÎLCU MARIANA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
20/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al doamnei TUDOSE NICOLETA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 3, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
19/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al domnului TOMA IULIAN, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 3, încadrat la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
18/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al doamnei PĂTRAȘCU DANIELA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 4, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
17/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al doamnei DOBRE GEORGETA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 5, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
16/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al doamnei STÎLPEANU ADRIANA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
15/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al domnului NAN NICOLAIE, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 4, încadrat la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
14/23.01.2024 privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariului de bază lunar al doamnei DINA STELA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 5, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
13/23.01.2024 privind majorarea, cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, a salariului de bază lunar al doamnei PIRNOG LOREDANA-GABRIELA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 5, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
12/23.01.2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud Buzau, in sedinta ordinara pe luna ianuarie, 2024.
11/22.01.2024 privind încetarea de drept a raportului de muncă al doamnei Păun Marioara, având funcția contractuală de execuție de bibliotecar, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău
10/11.01.2024 privind majorarea cu 25% a indemnizației lunare acordate domnului ȚINTĂ VASILE, primar al comunei Gherăseni, județul Buzău, pe perioada de implementare a Proiectului nr. F-PNRR-Dotari-2023-2175, intitulat: ,, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Gherăseni” finanțat din fonduri nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta C15-Educație, Titlul apelului: ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență- Componenta C15, Educație
9/11.01.2024 privind stabilirea indemnizației lunare acordate domnului DOBRE ION, viceprimar al comunei Gherăseni, județul Buzău
8/11.01.2024 privind stabilirea indemnizației lunare acordate domnului ȚINTĂ VASILE, primar al comunei Gherăseni, județul Buzău
7/09.01.2024 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2023 din excedentul anual al bugetului local al comunei Gheraseni, rezultat la incheierea exercitiului bugetar, la 31 decembrie 2023
6/05.01.2024 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei publice de executie, vacante, de consilier achizitii publice, grad profesional asistent, in caul aparatului de specialitate al primarului
5/03.01.2024 privind încetarea drepturilor acordate beneficiarilor ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și a drepturilor acordate beneficiarilor alocației pentru susținerea familiei, conform Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, la nivelul comunei Gherăseni, județul Buzău
4/03.01.2024 privind desemnarea unei persoane ca administator local în cadrul microaplicației pentru gestionarea cererilor depuse în vederea acordării Venitului Minim de Incluziune la nivelul Primăriei comunei Gherăseni, județul Buzău
3/03.01.2024 privind stabilirea procentului de majorare a salariului de bază brut al doamnei CUCU ARMINA-ADRIANA, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 5, pentru activitatea desfășurată în luna octombrie 2023, în cadrul echipei de implementare a Proiectului nr. F-PNRR-Dotari-2023-2175, intitulat: ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Gherăseni”

2/03.01.2024

privind stabilirea procentului de majorare a salariului de bază brut al doamnei RADU NINA, având funcția publică de conducere de secretar general al comunei, pentru activitatea desfășurată în luna octombrie 2023, în cadrul echipei de implementare a Proiectului nr. F-PNRR-Dotari-2023-2175, intitulat: ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Gherăseni”
1/03.01.2024 privind stabilirea procentului de majorare a salariului de bază brut al doamnei COSMA GETA, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 5, pentru activitatea desfășurată în luna octombrie 2023, în cadrul echipei de implementare a Proiectului nr. F-PNRR-Dotari-2023-2175, intitulat: ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Gherăseni”
Nr. Dispozitie/Data  Titlu Dispozitie
363/28.12.2023 privind avansarea la gradația 1 a domnului Bulibașa Cosmin-Alexandru, având funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul compartimentului fond funciar și urbanism, din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău
362/28.12.2023 privind modificarea titularului/încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri pentru perioada 2023-2024, precum și a suplimentului lunar de energie
361/28.12.2023 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri pentru perioada decembrie 2023 – martie 2024, precum și a suplimentului lunar de energie
360/28.12.2023 privind acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav persoanei adulte Ionașcu Fănel
359/28.12.2023 privind acordarea, respectiv neacordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță – luna decembrie 2023
358/28.12.2023 privind acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav domnului Șopu Ion, pentru perioada 01.12.2023 – 19.12.2023
357/22.12.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Șopu Alexandru, din comuna Gherăseni, județul Buzău
356/20.12.2023 privind numirea doamnei Nita Diana Cristina, avand functia publica de executie de consilier juridic, clasa 1, grad profesional debutant, gradatia 0, in Compartimentul juridic, resurse umane si relatii cu publicul
355/20.12.2023 privind convocarea, de indata, in sedinta extraordinara a Consiliului Local, joi, 21 Decembrie, 2023.
354/12.12.2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud Buzau, in sedinta ordinara pe luna decembrie, 2023.
353/08.12.2023 privind constituirea debitului cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie, luna martie 2022, beneficiarului Bogză Eduard Florin
352/08.12.2023 privind stabilirea și acordarea idemnizației aferente gradului de handicap grav persoanei adulte Constantin Ion
351/08.12.2023 privind acordarea, respectiv neacordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță – luna noiembrie 2023
350/08.12.2023 privind stabilirea și acordarea idemnizației aferente gradului de handicap grav persoanei adulte Grigore Avram
349/08.12.2023 privind stabilirea și acordarea idemnizației aferente gradului de handicap grav persoanei adulte Cocor Ion
348/08.12.2023 privind stabilirea și acordarea idemnizației aferente gradului de handicap grav persoanei adulte Păun Nicolaie
347/06.12.2023 privind convocarea, de indata, in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Gheraseni, joi, 7 decembrie, 2023.
346/05.12.2023 privind stabilirea procentului de majorare a salariului de bază brut al doamnei CUCU ARMINA-ADRIANA, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 5, pentru activitatea desfășurată în luna octombrie 2023, în cadrul echipei de implementare a Proiectului nr. F-PNRR-Dotari-2023-2175, intitulat: ,, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Gherăseni
345/05.12.2023 privind stabilirea procentului de majorare a salariului de bază brut al doamnei RADU NINA, având funcția publică de conducere de secretar general al comunei, pentru activitatea desfășurată în luna octombrie 2023, în cadrul echipei de implementare a Proiectului nr. F-PNRR-Dotari-2023-2175, intitulat: ,, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Gherăseni
344/05.12.2023 privind stabilirea procentului de majorare a salariului de bază brut al doamnei COSMA GETA, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 5, pentru activitatea desfășurată în luna octombrie 2023, în cadrul echipei de implementare a Proiectului nr. F-PNRR-Dotari-2023-2175, intitulat: ,, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Gherăseni
343/29.11.2023 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri pentru perioada 2023-2024, precum și a suplimentului lunar de energie.
342/24.11.2023 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul “Desfiintare corp C2 si reconstruire sediu administrativ in perimentrul existent”
341/22.11.2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gheraseni, in sedinta ordinara pe luna noiembrie, 2023.
340/21.11.2023 privind încadrarea doamnei Nica Lenuța Mariana în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Nica Florin Leonaș
339/21.11.2023 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Nica Lenuța Mariana, având funcția de asistent personal
338/16.11.2023 privind acordarea, respectiv neacordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță – luna cotombrie 2023
337/16.11.2023 privind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav persoanei adulte Pirnog Zoica
336/16.11.2023 privind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav persoanei adulte Ene Gherghina
335/16.11.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, acordat domnului Ivan Angeluș Marian
334/16.11.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul social, acordat familiei domnului Baciu Costel
333/16.11.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, acordat domnului Mitoi Liviu
332/16.11.2023 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Nan Cristian din comuna Gherăseni, județul Buzău
331/16.11.2023 privind acordarea stimulentului educațional acordat sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță domnului Nichita Cosmin
330/16.11.2023 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Nichita Cosmin din comuna Gherăseni, județul Buzău
329/08.11.2023 privind convocarea, de indata, in sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Gheraseni, joi, 9 noiembrie 2023.
328/02.11.2023 privind stabilirea procentului de majorare a salariului de baza brut al doamnei Radu Nina
327/02.11.2023 privind stabilirea procentului de majorare a salariului de baza brut al doamnei Cucu Armina Adriana
326/02.11.2023 privind stabilirea procentului de majorare a salariului de baza brut al doamnei Cosma Geta
325/31.10.2023 privind aprobarea stimulentului educational, acordat sub forma tichetelor sociale pentru gradinita, domnului Radu Dan Valentin
324/31.10.2023 privind acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, domnului Radu Dan Valentin
323/27.10.2023 privind incetarea dreptului la stimulentul educational, acordat sub forma tichetelor sociale pentru gradinita, familiei doamnei Scorus Vica Veronica
322/27.10.2023 privind incetarea dreptului la alocatie acordata doamnei Scorus Vica Veronica
321/27.10.2023 privind acordarea dreptului la alocatie familiei doamnei Terioiu Violeta
320/27.10.2023 privind acordarea dreptului la alocatie familiei doamnei Buturuga Violeta Georgiana
319/27.10.2023 privind stabilirea ajutorului social lunar, domnului Ionascu Vasile
318/27.10.2023 privind stabilirea ajutorului social lunar, domnului Grigore Stefan
317/27.10.2023 privind respingerea cererii doamnei Dragnea Rada, de acordare a ajutorului social
316/27.10.2023 privind sistarea platii indemnizatiei persoanei cu handicap grav, Marin Ion
315/27.10.2023 privind incadrarea, pe perioada nedeterminata, a doamnei Marin Ioana, in functia de asistent pentru persoana cu handicap grav, Marin Ion.
314/27.10.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Gheraseni, in sedinta extraordinara pe luna octombrie, 2023.
313/26.10.2023 privind acordarea, respectiv neacordarea stimulentului educational sub forma tichetelor sociale pentru gradinita-septembrie, 2023.
312/25.10.2023 privind numirea doamnei Marin Daniela Mirela, avand functia publica de executie de consilier, in cadrul Compartimentului financiar-contabil
311/25.10.2023 privind numirea doamnei Cucu Armina Adriana, avand functia publica de executie de consilier, in cadrul Compartimentului financiar-contabil
310/25.10.2023 privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Gavrila Veronica
309/24.10.2023 privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru persoanele cu handicap grav
308/23.10.2023 privind majorarea indemnizatiei lunare acordate domnului Tinta Vasile, primar al com Gheraseni
307/19.10.2023 privind constituirea echipei de implementare a proiectului “Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant”
306/18.10.2023 privind avansarea la gradația 5 a domnului Bănuță Costel, având funcția contractuală de execuție de muncitor calificat, grad profesional I, în cadrul Compartimentului administrativ gospodăresc și administrarea domeniului public și privat, din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău
305/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului GHIȚĂ VASILE, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrat la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
304/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei COCOR FLORENTINA-MIHAELA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 4, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
303/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei VASILACHE ELENA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 1, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
302/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei BÎRSAN VIORICA-LENUȚA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 3, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
301/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei ȚINTĂ CĂTĂLINA-GEORGETA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 3, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
300/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei SAVA MARIA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 5, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
299/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei APOSTOL MARIANA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
298/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului SPÎNU NICOLAE, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 4, încadrat la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
297/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei PREDA CRISTINA-FLORENTINA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
296/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei BĂNUȚĂ IOANA-CORINA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 1, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
295/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei ALBU MARINA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
294/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei PĂDURARU LENA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 1, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
293/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului DOBRE CORNEL, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 5, încadrat la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
292/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului TOADER FLORIN-ALIN, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 1, încadrat la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
291/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei CRISTEA VIORICA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 1, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
290/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei NICA LENUȚA-MARIANA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
289/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei BÎRSAN AURELIANA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 1, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
288/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei MUSCALU OLGA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
287/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei VLAD NICULIȚA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 4, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
286/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei LĂCĂTUȘ ELENA-IULICA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 5, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
285/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei VÎLCU MARIANA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
284/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei TUDOSE NICOLETA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 3, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
283/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului TOMA IULIAN, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 3, încadrat la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
282/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei PĂTRAȘCU DANIELA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 4, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
281/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei DOBRE GEORGETA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 5, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
280/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei STÎLPEANU ADRIANA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
279/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului NAN NICOLAE, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 4, încadrat la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
278/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei DINA STELA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 5, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
277/18.10.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei PIRNOG LOREDANA-GABRIELA, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 5, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
276/13.10.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Gheraseni, in sedinta ordinara pe luna octombrie, 2023.
275/10.10.2023 privind mutarea definitiva a postului vacant de consilier cls 1, grad profesional asistent, Compartimentul Asistenta sociala, din cadrul Compartimentului asigurari si asistenti personali
274/10.10.2023 privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Voicu Lucica
273/09.10.2023 privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Cosma Geta
272/06.10.2023 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei contractuale, vacante, de lucrator operativ pentru autocompactoare, serviciul Salubrizare.
271/04.10.2023 privind modificarea raportului de serviciu, prin transfer la cerere, al doamnei Sterian Cristina Daniela, avand functia publica de consilier achizitii publice, cls 1, grad profesional asistent, gradatia 4, in cadrul biroului economic din aparatul de specialitate al primarului
270/29.09.2023 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Paduraru Georgeta
269/29.09.2023 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a suplimentului de energie, acordat doamnei Coconel Veronica Elena
268/29.09.2023 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Lazar Lucica
267/29.09.2023 privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Marin Ioana, avand functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav, Cucu Dumitra
266/29.09.2023 privind stabilirea si acordarea indemnizatiei aferente gradului de handicap grav, persoanei adulte Barsan Vasile
265/29.09.2023 privind incetarea dreptului la alocatia pentru intretinerea familiei, domnului Hornet Florin
264/29.09.2023 privind incetarea dreptului la alocatia pentru intretinerea familiei si a suplimentului de energie, acordat doamnei Dina Nicoleta Angelica
263/29.09.2023 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Draghici Marian
262/29.09.2023 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Vilcu Viorel
261/29.09.2023 privind aprobarea stimulentului educational sub forma tichetelor sociale pentru gradinita, in perioada septembrie 2023 – iunie 2024.
260/29.09.2023 privind modificarea titularului ajutorului privind suplimentul de energie, fam Petre Dumitru
259/29.09.2023 privind incadrarea, pe perioada nedeterminata, a domnului Spinu Nicolae, in functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav, Spinu Alexandra.
258/28.09.2023 privind numirea echipei de implementare a proiectului Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant, din com Gheraseni
257/27.09.2023 privind desemnarea reprezentantului comunei Gheraseni in Comisia mixta de evaluare si constatare a pagubelor la culturile agricole …..
256/27.09.2023 privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate
254/22.09.2023 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pe luna septembrie 2023
253/19.09.2023 privind aprobarea Declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 și constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie la nivelul comunei Gherăseni, judeţul Buzău
252/18.09.2023 privind convocarea de indata in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Comunei Gheraseni, jud Buzau, marti, 19 septembrie 2023.
251/12.09.2023 privind constituirea Comisiei de selectionare a documentelor din arhiva primariei comunei Gheraseni
250/12.09.2023 privind desemnarea doamnei Nita Diana Cristina, avand functia publica de executie de consilier juridic, ca persoana responsabila cu probleme de arhiva
249/12.09.2023 privind constituirea Comisiei de inventariere si a Comisiei de casare a bunurilor aflate in patrimoniul U.A.T Gheraseni, jud Buzau
248/06.09.2023 privind constituirea Comisiei de receptie a bunurilor si valorilor materiale achizitionate si a Comisiei de receptie a lucrarilor si serviciilor de utilitate publica, constructiilor si reparatiilor de interes public
247/06.09.2023 privind incetarea de drept a contractului individual de munca, al doamnei Cucu Verginia, avand functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav, Cucu Elena
246/31.08.2023 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a suplimentului de energie acordat doamnei Spinu Verginica
245/31.08.2023 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a suplimentului de energie acordat domnului Ionascu Ilie Dan
244/31.08.2023 privind modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, acordate domnului Marin Vasile
243/31.08.2023 privind acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, domnului Stefan Danut Marian
242/31.08.2023 privind stabilirea si acordarea indemnizatiei aferente gradului de handicap grav, minorului Paun George Alin.
241/31.08.2023 privind incetarea dreptului la ajutor social, acordat fam Halcu Ion
240/31.08.2023 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, acordate domnului Nichita Gheorghita
239/31.08.2023 privind sistarea platii indemnizatiei minorei cu handicap grav, Vilcu Elena.
238/31.08.2023 privind incadrarea, pe perioada determinata, a doamnei Vilcu Mariana, in cadrul Primariei com Gheraseni, jud Buzau, in functia de asistent personal pentru minora cu handicap grav, Vilcu Elena.
237/31.08.2023 privind sistarea platii indemnizatiei persoanei adulte, cu handicap grav, Banuta Ion.
236/31.08.2023 privind incadrarea, pe perioada determinata, a doamnei Banuta Ioana Corina, in cadrul Primariei Gheraseni, in functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Banuta Ion.
235/24.08.2023 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud Buzau, in sedinta ordinara pe luna august, 2023.
234/23.08.2023 privind suspendarea, la initiativa functionarului public, a raportului de serviciu al doamnei Sterian Cristina Daniela, avand functia publica de consilier achizitii publice, cls 1, grd profesional asistent, gradatia 4, din cadrul biroului economic, din aparatul de specialitate al primarului, pe perioada numirii in functia de consilier, la Cancelaria Prefectului, Jud Buzau.
228/01.08.2023 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica privind obiectivul de investitii ,,Modernizare drumuri locale in comuna Gheraseni, jud Buzau”
227/31.07.2023 privind numirea doamnei Blaga Maria Luminita in calitate de curator special pentru minora Cristian Riana Andreea
226/31.07.2023 privind stabilirea si acordarea indemnizatiei aferente gradului de handicap grav, persoanei adulte Marin Ion
225/31.07.2023 privind stabilirea si acordarea indemnizatiei aferente gradului de handicap grav, persoanei adulte Toader Rica
224/31.07.2023 privind acordarea indemnizatiei aferente gradului de handicap grav, doamnei Gheorghe Maria, pentru perioada 1.07.2023 – 31.07.2023
223/31.07.2023 privind modificarea titularului / incetarea suplimentului de energie acordat in baza Legii nr 226/2021, privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie

Anexa 1

Anexa 2

222/31.07.2023 privind rectificarea actului de nastere nr 52, din 23 Mai 1958, exemplarul 2, privind pe Anghel Ionel Marian
221/26.07.2023 privind incadrarea, pe perioada nedeterminata,  a domnului Nan Nicolaie, in cadrul Primariei comunei Gheraseni, in functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Nan Paula
220/26.07.2023 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al domnului Nan Nicolaie, avand functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Nan Paula
216/20.07.2023 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pe luna iulie, 2023
215/20.07.2023 privind incetarea dreptului la ajutorul social, acordat familiei doamnei Coconel Violeta.
214/19.07.2023 privind avansarea la gradatia 2 a doamnei Muscalu Olga, avand functia contractuala de asistent personal al persoanei cu handicap grav, incadrata la Primaria comunei Gheraseni, judetul Buzau.
213/18.07.2023 privind numirea indrumatorului de stagiu si aprobarea programului pentru desfasurarea perioadei de stagiu a doamnei Nita Diana Cristina, functionar public debutant in aparatul de specialitate al primarului.
212/18.07.2023 privind asigurarea conditilor de microclimat la locul de munca, in perioadele cu temperaturi extreme, pentru angajatii primariei
211/14.07.2023 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, acordat doamnei Buturuga Violeta Georgiana
210/14.07.2023 privind acordarea, respectiv neacordarea stimulentului educational, sub forma tichetelor sociale pentru gradinita – luna iunie, 2023.
209/12.07.2023 privind numirea doamnei Nita Diana Cristina, in functia publica de executie de consilier juridic, clasa 1, grad profesional debutant, gradatia 0, din cadrul compartimentului juridic, din aparatul de specialitate al primarului.
208/06.07.2023 privind constituirea Comisiei de verificare in teren, privind situatia reala a datelor inscrise in registrul agricol pe baza declaratiei pe proprie raspundere a fermierilor
207/30.06.2023 privind incetarea suplimentului de energie acordat in baza legii nr. 226/2021, privind stabilirea masurilor de protectie sociala, pentru consumatorul vulnerabil de energie
206/30.06.2023 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Tinta Catalina Georgeta
205/30.06.2023 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Leu Georgeta
204/30.06.2023 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Dragnea Ileana
203/30.06.2023 privind acordarea indemnizatiei aferente gradului de handicap grav, doamnei Gheorghe Maria, pentru perioada 01.06.2023 – 30.06.2023.
202/30.06.2023 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, acordat domnului Baciu Ionel
201/30.06.2023 privind stabilirea si acordarea indemnizatiei aferente gradului de handicap grav, persoanei adulte Nica Robert Sorin
200/30.06.2023 privind sistarea platii indemnizatiei persoanei adulte, cu handicap grav, Seicaru Stela
199/30.06.2023 privind incetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Iancu Gabriel
198/22.06.2023 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara pe luna iunie, 2023.
197/22.06.2023 privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de produse “ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR MULTIFUNCTIONAL PENTRU SERVICIUL CONSILIUL LOCAL GHERASENI – SERVICIUL APA CANAL”
196/19.06.2023 privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat domnului Grosu Viorel
195/19.06.2023 privind modificarea titularului ajutorului social si a suplimentului de energie, familiei domnului Dragnea Petre
194/19.06.2023 privind acordarea, respectiv neacordarea stimulentului educational, sub forma tichetelor sociale pentru gradinita – luna mai, 2023.
193/19.06.2023 privind incetarea dreptului la ajutorul social, acordat familiei domnului Leu Daniel
192/12.06.2023 privind rectificarea actului de nastere privind pe Bobe Neculai
191/12.06.2023 privind rectificarea actului de casatorie privind pe Bobe Nicolae si Patrascu Georgeta
190/12.06.2023 privind rectificarea actului de nastere privind pe Patrascu Georgeta
189/09.06.2023 privind acordarea dreptului la alocatia ptr sustinerea familiei Scorus Vica Veronica
188/09.06.2023 privind aprobarea listei suplimentare a Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate
187/09.06.2023 privind organizarea si desfasurarea concursului ptr ocuparea functiei publice de executie, vacante, de consilier achizitii publice, grad profesional asistent
186/31.05.2023 privind suspendarea platii ajutorului social acordat familiei Halcu Ion
185/31.05.2023 privind suspendarea platii ajutorului social acordat familiei Iancu Gabriel
184/31.05.2023 privind reluarea platii ajutorului social acordat familiei Nitu Costica
183/31.05.2023 privind reluarea platii ajutorului social acordat familiei Cioroiu Cornel
182/31.05.2023 privind reluarea platii ajutorului social acordat familiei Moldoveanu Armenia
181/31.05.2023 privind incetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei Cioroiu Cornel
180/31.05.2023 privind stabilirea ajutorului social lunar doamnei Dragnea Georgeta, din comuna Gheraseni, Jud Buzau
179/31.05.2023 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordate domnului Ivan Angelus Marian
178/31.05.2023 privind incetarea dreptului la alocatia ptr sustinerea familiei, acordat doamnei Stilpeanu Adriana
177/31.05.2023 privind incetarea dreptului la stimulentul educational, acordat sub forma tichetelor sociale pentru gradinita, familiei domnului Nichita Cosmin
176/31.05.2023 privind incetarea dreptului la alocatia ptr sustinerea familiei, acordat domnului Nichita Cosmin
175/31.05.2023 privind acordarea indemnizatiei aferente gradului de handicap grav, domnului Sopu Ion, pentru perioada 23.04.2023 – 09.05.2023.
174/31.05.2023 privind acordarea indemnizatiei aferente gradului de handicap grav, doamnei Gheorghe Maria, pentru perioada 01.04.2023 – 31.05.2023.
173/31.05.2023 privind sistarea platii indemnizatiei persoanei adulte cu handicap grav, Grigore Maria
172/30.05.2023 privind incadrarea, pe perioada nedeterminata, a domnului Ghita Vasile, in cadrul Primariei Gheraseni, in functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Ghita Mariana
171/30.05.2023 privind incetarea contractului individual de munca al domnului Ghita Vasile, avand functia de asistent pentru persoana adulta cu handicap grav,  Ghita Mariana
170/30.05.2023 privind incadrarea, pe perioada nedeterminata, a doamnei Cocor Florentina Mihaela, in cadrul Primariei Gheraseni, in functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Petre Ioana
169/30.05.2023 privind Incetarea contractului individual de munca al doamnei Cocor Florentina Mihaela, avand functia de asistent pentru persoana adulta cu handicap grav,  Petre Ioana
168/30.05.2023 privind incetarea suplimentului de energie privind stabilirea masurilor de protectie sociala ptr consumatorul vulnerabil de energie
167/30.05.2023 privind organizarea si desfasurarea concursului ptr ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic, grad profesional debutant
166/26.05.2023 privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si interese
165/26.05.2023 privind delegarea atributiilor primarului comunei Gheraseni, pe perioada efectuarii concediului de odihna, catre viceprimarul comunei.
164/22.05.2023 privind stabilirea salariului de baza al domnului Moise Romeo, avand functia contractuala de conducere de sef serviciu al serviciului Consiliul Local Gheraseni – Serviciul Salubrizare, al com Gheraseni, jud Buzau
163/22.05.2023 privind stabilirea salariului de baza al domnului Paraschiv Marian, avand functia contractuala de conducere de sef serviciu al serviciului Consiliul Local Gheraseni – Serviciul Apa Canal, al com Gheraseni, jud Buzau
162/22.05.2023 privind stabilirea salariului de baza al domnului Pavel Napoleon Redal, avand functia contractuala de executie de sofer, grad profesional 1, gradatia 4, in cadrul compartimentului administrativ gospodaresc si administrarea domeniului public si privat, din aparatul de specialitate al primarului com Gheraseni, jud Buzau
161/22.05.2023 privind stabilirea salariului de baza al domnului Stilpeanu Ionut, avand functia contractuala de executie de muncitor calificat, grad profesional 1, gradatia 1, in cadrul compartimentului administrativ gospodaresc si administrarea domeniului public si privat, din aparatul de specialitate al primarului com Gheraseni, jud Buzau
160/22.05.2023 privind stabilirea salariului de baza al domnului Chioveanu Adrian, avand functia contractuala de executie de muncitor calificat, grad profesional 1, gradatia 2, in cadrul compartimentului administrativ gospodaresc si administrarea domeniului public si privat, din aparatul de specialitate al primarului com Gheraseni, jud Buzau
159/22.05.2023 privind stabilirea salariului de baza al domnului Dumitru Danut, avand functia contractuala de executie de muncitor calificat, grad profesional 1, gradatia 4, in cadrul compartimentului administrativ gospodaresc si administrarea domeniului public si privat, din aparatul de specialitate al primarului com Gheraseni, jud Buzau
158/22.05.2023 privind stabilirea salariului de baza al domnului Banuta Costel, avand functia contractuala de executie de muncitor calificat, grad profesional 1, gradatia 4, in cadrul compartimentului administrativ gospodaresc si administrarea domeniului public si privat, din aparatul de specialitate al primarului com Gheraseni, jud Buzau
157/22.05.2023 privind stabilirea salariului de baza al domnului Sandu Vernelus Danut, avand functia contractuala de executie de Referent, grad profesional 1A, gradatia 5, in cadrul compartimentului administrativ gospodaresc si administrarea domeniului public si privat, din aparatul de specialitate al primarului com Gheraseni, jud Buzau
156/22.05.2023 privind stabilirea salariului de baza al doamnei Trandafir Stela, avand functia contractuala de Ingrijitor, gradatia 3, in cadrul compartimentului administrativ gospodaresc, din aparatul de specialitate al primarului com Gheraseni, jud Buzau
155/22.05.2023 privind stabilirea salariului de baza al doamnei Paun Marioara, avand functia contractuala de executie de Bibliotecar, nivelul studiilor superioare, grad profesional 1, gradatia 5, in cadrul compartimentului cultura, din aparatul de specialitate al primarului com Gheraseni, jud Buzau
154/22.05.2023 privind stabilirea salariului de baza al domnului Neagu Georgian, avand functia contractuala de conducere de Administrator public al com Gheraseni, jud Buzau
153/22.05.2023 privind stabilirea salariului de baza al domnului Bulibasa Cosmin Alexandru, avand functia publica de executie de consilier, clasa 1, grad profesional asistent, gradatia 0, in cadrul compartimentului fond funciar si urbanism din aparatul de specialitate al primarului com Gheraseni, jud Buzau
152/22.05.2023 privind  stabilirea salariului de baza al doamnei Gavrila Veronica, avand functia publica de executie de consilier, clasa 1, grad profesional asistent, gradatia 3, in cadrul Biroului economic, din aparatul de specialitate al primarului com Gheraseni, jud Buzau
151/22.05.2023 privind stabilirea salariului de baza al doamnei Voicu Lucica, avand functia publica de executie de inspector, clasa 1, grad profesional principal, gradatia 5, in cadrul compartimentului asistenta sociala, din aparatul de specialitate al primarului com Gheraseni, jud Buzau
150/22.05.2023 privind stabilirea salariului de baza al doamnei Paun Georgeta, avand functia publica de executie de consilier, clasa 1, grad profesional principal, gradatia 5, in cadrul compartimentului fond funciar si urbanism, din aparatul de specialitate al primarului com Gheraseni, jud Buzau
149/22.05.2023 privind stabilirea salariului de baza al doamnei Marin Daniela Mirela, avand functia publica de executie de consilier, clasa 1, grad profesional principal, gradatia 5, in cadrul Biroului Economic, din aparatul de specialitate al primarului com Gheraseni, jud Buzau
148/22.05.2023 privind stabilirea salariului de baza al doamnei Cucu Armina Adriana, avand functia publica de executie de consilier, clasa 1, grad profesional principal, gradatia 5, in cadrul Biroului Economic, din aparatul de specialitate al primarului com Gheraseni, jud Buzau
147/22.05.2023 privind stabilirea salariului de baza al doamnei Cosma Geta, avand functia publica de executie de consilier, clasa 1, grad profesional asistent, gradatia 5, in cadrul Biroului Economic, din aparatul de specialitate al primarului com Gheraseni, jud Buzau
146/22.05.2023 privind stabilirea salariului de baza al doamnei Radu Nina, avand functia publica de conducere de secretar general al com Gheraseni, jud Buzau
145/11.05.2023 privind constituirea comisiei de receptie finala ptr obiectivul ,,Sala de educatie fizica scolara – Proiect pilot – in com Gheraseni, jud Buzau
144/11.05.2023 privind suspendarea platii ajutorului social acordat fam. Nitu Costica
143/11.05.2023 privind suspendarea platii ajutorului social acordat fam. Moldoveanu Armenia
142/11.05.2023 privind incetarea dreptului la ajutorul social, acordat familiei Ivan Anghelus Marian
141/11.05.2023 privind suspendarea platii ajutorului social acordat fam. Gogos Aurel
140/11.05.2023 privind suspendarea platii ajutorului social acordat fam. Cioroiu Ion
139/11.05.2023 privind acordarea, respectiv neacordarea stimulentului educational sub forma tichetelor sociale pentru gradinita, pe luna aprilie, 2023
138/09.05.2023 privind convocarea Consiliului Local al com Gheraseni, jud Buzau, in sedinta ordinara pe luna mai 2023.
137/09.05.2023 privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Maracine Andrei Valentin
134/27.04.2023 privind stabilirea si acordarea indemnizatiei aferente gradului de handicap grav, domnului Banuta Ion
133/27.04.2023 privind  Incetarea suplimentului de energie privind stabilirea masurilor de protectie sociala  pentru consumatorul vulnerabil de energie
132/27.04.2023 privind incetarea dreptului la alocatia ptr sustinerea familiei, acordat domnului Pavel Ionica
131/27.04.2023 privind acordarea dreptului la alocatia ptr sustinerea familiei Ionascu Ilie Dan
130/27.04.2023 privind  incadrarea, pe perioada nedeterminata a doamnei Vasilache Elena, in cadrul primariei com Gheraseni, ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Pirnog Stroe
129/27.04.2023 privind  Incetarea contractului individual de munca al doamnei Vasilache Elena, asistent persoana cu handicap grav Pirnog Stroe
128/21.04.2023 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pe luna aprilie, 2023
127/10.04.2023 privind incetarea dreptului la ajutorul social, doamnei Craciun Mariana
126/10.04.2023 privind acordarea, respectiv neacordarea stimulentului educational sub forma tichetelor sociale pentru gradinita, pe luna martie, 2023
112/24.03.2023 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pe luna martie 2023
111/16.03.2023 privind acordarea dreptului la alocatie familiei Baciu Ionel
110/16.03.2023 privind acordarea dreptului la alocatie familiei Albu Nicusor Alin
109/16.03.2023 privind Incetarea contractului de munca domnului Paun Dumitru, asistent persoana cu handicap grav Bulibasa Floarea
108/13.03.2023 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Sopu Alexandru
107/13.03.2023 privind sistarea platii indemnizatiei persaonei cu handicap grav, Marin Neculai
106/13.03.2023 privind acordarea indemnizatiei aferente gradului de handicap grav, doamnei Gheorghe Maria, pentru perioada 01.02.2023 – 31.03.2023
105/13.03.2023 privind acordarea, respectiv neacordarea stimulentului educational sub forma tichetelor sociale pentru gradinita, pe luna februarie, 2023
104/07.03.2023 privind convocarea de indata in sedinta extraordinara, a Consiliului Local al comunei Gheraseni, judetul Buzau Joi, 9 Martie 2023.
103/27.02.2023 privind organizarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control intern managerial in Primaria Comunei Gheraseni
102/27.02.2023 privind stabilirea platii indemnizatiei persoanei adulte, cu handicap grav, Trandafir Lucretia
101/27.02.2023 privind încadrarea, pe perioadă nedeterminată, a domnului Radu Dumitru, având funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Trandafir Lucretia
100/27.02.2023 privind stabilirea ajutorului social lunar, domnului Nitu Costica
99/27.02.2023 privind stabilirea ajutorului social lunar, doamnei Moldoveanu Armenia
98/27.02.2023 privind incetarea suplimentului de energie, acordat domnului Ciolacu Cristian Viorel
97/27.02.2023 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, acordat  domnului Ciolacu Cristian Viorel
96/27.02.2023 privind incetarea dreptului la ajutorul educational, familiei domnului Ciolacu Cristian Viorel
95/27.02.2023 privind acordarea indemnizatiei aferente gradului de handicap grav, doamnei Gheorghe Maria, pentru perioada 01.01.2023 – 31.01.2023.
94/27.02.2023 privind acordarea indemnizatiei aferente gradului de handicap grav, minorului Paun George Alin, pentru perioada 09.01.2023 – 02.02.2023.
93/27.02.2023 privind stabilirea si acordarea indemnizatiei aferente gradului de handicap grav, minorului Sava David Nicolae
92/27.02.2023 privind stabilirea si acordarea indemnizatiei aferente gradului de handicap grav, persoanei adulte Dumitran Nicolae
91/27.02.2023 privind stabilirea si acordarea indemnizatiei aferente gradului de handicap grav, minorului Paun George Alin
90/27.02.2023 privind modificarea titularului ajutorului privind suplimentul de energie, acordat familiei doamnei Nan Titita
89/27.02.2023 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, acordat domnului Ionascu Vasile
88/27.02.2023 privind acordarea dreptului la alocatie, pentru sustinerea familiei Pirnog Paul Cristian
87/27.02.2023 privind incetarea dreptului la ajutorul social, acordat familiei Stilpeanu Ionela Catalina
86/27.02.2023 privind incetarea dreptului la ajutorul social, acordat familiei Dumitru Sandu
85/27.02.2023 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, precum si a suplimentului de energie acordate domnului Seicaru Ion.
84/23.02.2023 privind acordarea stimulentului educational pentru gradinita, pe luna ianuarie, 2023.
83/22.02.2023 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara pe luna februarie, 2023.
82/10.02.2023 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru functia de consilier achizitii publice

Anexa

81/09.02.2023 privind avansarea la gradatia 4, a domnului Paun Dumitru
80/08.02.2023 privind incetarea contractului de munca al doamnei Anton Cristina
79/31.01.2023 privind stabilirea salariului de baza al domnului Paraschiv Marian
78/31.01.2023 privind stabilirea salariului de baza al domnului Moise Romeo
77/31.01.2023 privind stabilirea salariului de baza al domnului Pavel Napoleon
76/31.01.2023 privind stabilirea salariului de baza al domnului Stilpeanu Ionut
75/31.01.2023 privind stabilirea salariului de baza al domnului Chioveanu Adrian
74/31.01.2023 privind stabilirea salariului de baza al domnului Dumitru Danut
73/31.01.2023 privind stabilirea salariului de baza al domnului Banuta Costel
72/31.01.2023 privind stabilirea salariului de baza al domnului Sandu Vernelus
71/31.01.2023 privind stabilirea salariului de baza al doamnei Trandafir Stela
70/31.01.2023 privind stabilirea salariului de baza al doamnei Paun Marioara
69/31.01.2023 privind stabilirea salariului de baza al domnului Neagu Georgian
68/31.01.2023 privind stabilirea salariului de baza al doamnei Voicu Lucica
67/31.01.2023 privind stabilirea salariului de baza al doamnei Gavrila Veronica
66/31.01.2023 privind stabilirea salariului de baza al domnului Bulibasa Cosmin Alexandru
65/31.01.2023 privind stabilirea salariului de baza al doamnei Paun Georgeta
64/31.01.2023 privind stabilirea salariului de baza al doamnei Marin Daniela
63/31.01.2023 privind stabilirea salariului de baza al doamnei Cucu Armina
62/31.01.2023 privind stabilirea salariului de baza al doamnei Cosma Geta
61/31.01.2023 privind stabilirea salariului de baza al doamnei Rau Nina
60/31.01.2023 privind incetarea suplimentului de energie acordat doamnei Dumitru Steliana
59/31.01.2023 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Oaie Mariana
58/31.01.2023 privind incetarea suplimentului de energie acordat doamnei Ene Veronica
57/31.01.2023 privind incetarea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Ene Veronica
56/31.01.2023 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei precum si a suplimentului de energie
55/31.01.2023 privind incetarea suplimentului de energie acordat doamnei Trandafir Lucretia
54/31.01.2023 privind sistarea indemnizatiei doamnei Cucu Dumitra
53/31.01.2023 privind incadrarea doamnei Marin Ioana ca asistent personal
52/31.01.2023 privind incetarea suplimentului de energie acordat domnului Craciun Lisandru
51/31.01.2023 privind incetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei Craciun Lisandru
50/31.01.2023 privind incetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei Pasol Ion
49/26.01.2023 privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru persoanele cu handicap grav
48/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Dina Stela
47/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Muscalu Olga
46/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Vlad Niculita
45/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al domnului Nan Nicolae
44/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Pirnog Zoica
43/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Birsan Aureliana
42/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Albu Marina
41/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Cristea Viorica
40/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Dobre Georgeta
39/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al domnului Dobre Cornel
38/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Nica Lenuta Mariana
37/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al domnului Toma Iulian
36/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al domnului Paun Dumitru
35/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Preda Cristina Florentina
34/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Anton Cristina
33/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Paduraru Elena
32/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Cucu Verginia
31/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Tudose Nicoleta
30/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al domnului Toader Florin Alin
29/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Lacatus Elena Iulica
28/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Patrascu Daniela
27/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Apostol Mariana
26/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Tinta Catalina Georgeta
25/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Vasilache Elena
24/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Sava Maria
23/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al domnului Ghita Vasile
22/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Cocor Florentina-Mihaela
21/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Stanila Magdalena
20/25.01.2023 privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Pirnog Loredana Gabriela
19/20.01.2023 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara pe luna ianuarie 2023
18/20.01.2023 privind stabilirea ajutorului social lunar, doamnei Oaie Mariana
17/20.01.2023 privind stabilirea indemnizatiei aferente gradului de handicap minor…..
16/20.01.2023 privind stabilirea persoanei beneficiare……
15/20.01.2023 privind acordarea dreptului la alocatie, familiei Nichita Gheorghita
14/20.01.2023 privind stabilirea ajutorului social lunar, domnului Baciu Costel
13/20.01.2023 privind incetarea dreptului la ajutorul social, acordat familiei Cucu Ionut
12/20.01.2023 privind stabilirea si acordarea indemnizatiei aferente gradului de handicap grav, persoanei Trandafir Lucretia
11/18.01.2023 privind delegarea exercitarii unor atributii corespunzatoare functiei publice vacante de consilier achizitii publice doamnei Cosma Geta……..
10/18.01.2023 privind privind delegarea exercitarii atributiilor de ofiter de stare civila a comunei Gheraseni, Jud Buzau
9/10.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2022, din excedentul anual al bugetului local al Com Gheraseni, rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31.12.2022
8/10.01.2023 privind incetarea suplimentului de energie acordat doamnei Balaban Ileana
7/10.01.2023 privind modificarea titularului ajutorului privind suplimentul de energie acordata familiei Manea Leana
5/10.01.2023 privind incetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domului Poncea Costel
4/10.01.2023 privind acordarea indemnizatiei aferente gradului de handicap grav doamnei Gheorghe Maria ptr perioada 01.12.2022 – 31.12.2022
3/10.01.2023 privind acordarea, respectiv neacordarea stimulrntului educational sub forma tichetelor sociale ptr gradinita, ptr luna decembrie 2022
2/10.01.2023 privind respingerea acordarii ajutorului ptr incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, precum si a suplimentului de energie, doamnei Albu Marina
1/10.01.2023 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri precum si a suplimentului de energie acordate domanei Draghiciu Elena
Nr. Dispozitie /Data  Titlu Dispozitie
273/13.12.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinara decembrie 2022
265/22.11.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinara noiembrie 2022
248/24.10.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinara octombrie 2022
234/10.10.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință extraordinară octombrie 2022
222/26.09.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință extraordinară septembrie 2022
221/23.09.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinară pe luna septembrie 2022
204/25.08.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinară pe luna august 2022
203/24.08.2022 privind încadrarea pe perioadă determinată a doamnei Anton Cristina în cadrul Primăriei comunei Gherăseni, județul Buzău, în funția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Măndică George-Alin
202/24.08.2022 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Anton Cristina funția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Măndică George-Alin
201/22.08.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate domnului Nan Cristian
200/22.08.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate domnului Ștefan Dănuț-Marian
199/22.08.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat doamnei Spînu Georgeta
198/22.08.2022 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Mitoi Anișoara având funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Mitoi Maria
197/22.08.2022 privind acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav doamnei Mitoi Maria pentru perioada 20.07.2022-12.08.2022
196/18.08.2022 privind Convocarea  în ședință extraordinară a Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, luna august 2022
195/17.08.2022 privind încadrarea pe perioadă determinată a doamnei Țintă Cătălina-Georgeta în cadrul Primăriei comunei Gherăseni, județul Buzău, în funția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Țintă David-Cristian
194/17.08.2022 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Țintă Cătălina-Georgeta având funcția de asistent personal pentru minorul cu handicap grav
193/08.08.2022 privind delegarea atribuțiilor de secretar general al comunei, pe perioadă determinată, doamnei Pascu Ștefania-Denisa, consilier juridic în aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău
192/08.08.2022 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Ivan Alina Ligia din comuna Gherăseni, județul Buzău
191/08.08.2022 privind modificarea componenței familiei reprezentate de domnul Vîlcu Viorel, titularul dreptului la alocația pentru susținerea familiei
190/08.08.2022 privind sistarea plății indemnizației persoanei adulte cu handicap grav Cucu Niculai
189/08.08.2022 privind reluarea plății ajutorului social acordat familiei domnului Constantin Sandu din comuna Gherăseni, județul Buzău
188/29.07.2022 privind sistarea plății indemnizației persoanei adulte cu handicap grav Cucu Elena
187/29.07.2022 privind încadrarea pe perioadă nedeterminată a doamnei Cucu Verginia, în cadrul Primăriei comunei Gherăseni, județul Buzău, în funcția de asistent personal pentru persoana ccu handicap grav
186/29.07.2022 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Nan Cristian
185/29.07.2022 privind încetarea suplimentului de energie acordat doamnei Vergu Ileana
184/28.07.2022 privind avansarea la gradația 1 a doamnei Păduraru Elena având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, încadrat la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
183/27.07.2022 privind avansarea la gradația 5 a doamnei Cucu Armina-Adriana având funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional principal, în Biroul economic din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău
182/27.07.2022 privind avansarea la gradația 1 a domnului Stîlpeanu Ionuț având funcția contractuală de execuție de muncitor calificat, grad profesional I, în compartimentul administrativ gospodăresc și administrarea domeniului public și privat din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău
181/25.07.2022 privind actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Gherăseni, Județul Buzău
180/25.07.2022 privind numirea doamnei Samoilă Tanța în calitate de curator special pentru minorul Ganea Andrei-Ionuț
179/22.07.2022 privind Convocarea  în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, luna iulie 2022
178/20.07.2022 privind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav persoanei adulte Cucu Dumitra
177/20.07.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat doamnei Păduraru Corina Elena
176/20.07.2022 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Păduraru Tatiana având funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Păduraru Corina Elena
175/18.07.2022 privind stabilirea ajutorului social lunar doamnei Stîlpeanu Ionela Cătălina din comuna Gherăseni, județul Buzău
174/18.07.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat doamnei Ene Georgiana
173/18.07.2022 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Coconel Veronica Elena din comuna Gherăseni,  județul Buzău
172/12.07.2022 privind desemnarea persoanei ca reprezentant al comunei Gherăseni în Comisia mixtă de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole înființate în anul agricol 2021-2022, pagube generate de fenomene meteorologice având ca efect producerea secetei pedologice la nivelul comunei Gherăseni, județul Buzău
171/12.07.2022 privind respingerea cererii doamnei Lazăr Lucica de acordare a ajutorului social
170/7.07.2022 privind suspendarea ajutorului social acordat familiei domnului Stan Constantin
169/7.07.2022 privind suspendarea plății ajutorului social acordat familiei domnului Constantin Sandu
168/7.07.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat doamnei Cristea Viorica
167/7.07.2022 privind numirea doamnei Ilie Elisabeta din comuna Gherăseni, județul Buzău, în calitate de curator special pentru minora Ilie Georgiana-Andreea
166/5.07.2022 privind încetarea suplimentului de energie acordat doamnei Sava Olga din comuna Gherăseni, județul Buzău
165/28.06.2022 privind suspendarea, prin acordul părților, a raportului de serviciu al doamnei Peneș Miruna-Georgiana având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău, pe o perioadă de 113 zile
164/27.06.2022 privind încadrarea pe perioadă nedeterminată a doamnei Sava Maria, în cadrul Primăriei comunei Gherăseni, județul Buzău, în fucția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Sava Vasile
163/27.06.2022 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Sava Maria având funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Sava Vasile
162/24.06.2022 privind Convocarea  în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, luna iunie 2022
161/23.06.2022 privind acordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru luna iunie 2022
160/21.06.2022 privind încadrarea pe perioadă determinată a doamnei Cocor Florentina-Mihaela, în cadrul Primăriei comunei Gherăseni, județul Buzău, în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Petre Ioana
159/20.06.2022 privind aprobarea listei suplimentare a Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate
158/15.06.2022 privind numirea doamnei Cocor Florentina-Mihaela în calitate de curator special pentru bolnava Petre Ioana
157/14.06.2022 privind rectificarea actului de naștere nr.55 din 18 august 1959 privind pe Șeicaru Florentina
156/14.06.2022 privind rectificarea actului de căsătorie nr.11 din 4 februarie 1958 privind pe Șeicaru Stroe și Bobe Ileana
155/10.06.2022 privind delegarea atribuțiilor primarului comunei Gherăseni, județul Buzău, pe perioada efectuării concediului de odihnă, către viceprimarul comunei
154/09.06.2022 privind rectificarea actului de naștere nr.67 din 20 septembrie 1962 privind pe Voinea Floarea
153/09.06.2022 privind stabilirea ajutorului social lunar domnului Ghiță Ionuț din comuna Gherăseni, județul Buzău
152/07.06.2022 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei doamnei Ghiță Mariana
151/07.06.2022 privind numirea doamnei Ilie Elisabeta din comuna Gherăseni, județul Buzău, în calitate de curator special pentru minora Ilie Georgiana-Andreea
150/07.06.2022 privind acordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru luna mai 2022
149/07.06.2022 privind reluarea plății ajutorului social acordat familiei domnului Halcu Ion din comuna Gherăseni, județul Buzău
148/06.06.2022 privind încadrarea pe perioadă determinată a domnului Ghiță Vasile, în cadrul Primăriei comunei Gherăseni, județul Buzău, în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Ghiță Mariana
147/06.06.2022 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Ștefan Dănuț-Marian din comuna Gherăseni, județul Buzău
146/27.05.2022 privind avansarea la gradația 5 a domnului Sandu Verneluș-Dănuț, având funcția contractuală de execuție de referent, grad profesional IA, în cadrul compartimentului administrativ gospodăresc, din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău
145/26.05.2022 privind stabilirea ajutorului social lunar domnului Stan Constantin din comuna Gherăseni,  județul Buzău
144/26.05.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat domnului Grosu Viorel din comuna Gherăseni, județul Buzău
143/26.05.2022 privind încadrarea pe perioadă nederminată a doamnei Preda Cristina-Florentina, în cadrul Primăriei comunei Gherăseni, județul Buzău, în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Preda Niculina
142/26.05.2022 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Preda Cristina-Florentina având funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Preda Niculina
141/26.05.2022 privind modificarea componenței familiei reprezentate de domnul Vîlcu Viorel, titularul dreptului la alocația pentru susținerea familiei
140/26.05.2022 privind încetarea dreptului la stimulentul educațional acordat sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță familiei reprezentate de domnul Dragnea Sorin
139/26.05.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat domnului Dragnea Sorin
138/26.05.2022 privind încetarea suplimentului de energie acordat domnului Terioiu Fănuțu
137/26.05.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat doamnei Terioiu Violeta
136/26.05.2022 privind stabilirea ajutorului social lunar domnului Ilie Constantin din comuna Gherăseni, județul Buzău
135/24.05.2022 privind rectificarea actului de căsătorie nr. 28 din 11 iunie 1957 privind pe Șerban Gavrilă și Iulian Atina
134/24.05.2022 privind Convocarea  în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, luna mai 2022
133/12.05.2022 privind Convocarea  în ședință extraordinară a Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, luna mai 2022
132/10.05.2022 privind numirea doamnei Peneș Miruna-Georgiana ca funcționar public definitiv, prin transformarea postului, în funcția de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în Compartimentul Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăeni, județul Buzău
131/10.05.2022 privind numirea domnului Bulibașa Cosmin-Alexandru ca funcționar public definitiv, prin transformarea postului, în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în Compartimentul fond funciar și urbanism din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, judeul Buzău
130/10.05.2022 privind acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav, domnului Podgoreanu Vasile, pentru perioada 01.05.2022-15.05.2022
129/10.05.2022 privind suspendarea plății ajutorului social acordat familiei domnului Halcu Ion
128/04.05.2022 privind încadrarea pe perioadă nedeterminată a doamnei Vasilache Elena, în cadrul Primăriei comunei Gherăseni, județul Buzău, în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Pirnog Stroe
127/04.05.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate domnului Marin Vasile
126/03.05.2022 privind modificarea componenței familiei reprezentate de doamna Cristea Viorica, titulara dreptului la alocația pentru susținerea familiei
125/29.04.2022 privind îndreptarea erorii materiale din dispoziția nr. 206 din 31 august 2021 privind încadrarea doamnei Preda Cristina Florentina în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Preda Niculina
124/29.04.2022 privind încetarea dreptului la stimulentul educațional acordat sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță familiei reprezentate de doamna Oprea Elena Daniela
123/29.04.2022 privind încetarea supimentului de energie acordat domnului Nicolae Vasile
122/29.04.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat doamnei Oprea Elena Daniela
121/28.04.2022 privind desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea derulării contractelor pentru finanțare în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică
120/28.04.2022 privind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav persoanei adulte Marin Neculai
119/28.04.2022 privind încadrarea pe perioadă nedeterminată a doamnei Pirnog Zoica, având funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Gheorghe Maria
118/28.04.2022 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Pirnog Zoica având funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Gheorghe Maria
117/26.04.2022 privind acordarea, respectiv neacordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru luna aprilie 2022
116/26.04.2022 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Leu Dorina-Georgiana din comuna Gherăseni, județul Buzău
115/26.04.2022 privind stabilirea ajutorului social lunar domnului Gogoș Aurel din comuna Gherăseni, județul Buzău
114/21.04.2022 privind Convocarea  în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, luna aprilie 2022
113/18.04.2022 privind îndreptarea erorii materiale din dispoziția nr. 204 din 31 august 2021 privind încadrarea doamnei Pirnog Zoica în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Gheorghe Maria
112/18.04.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Ionașcu Elena-Marinela din comuna Gherăseni, județul Buzău
111/15.04.2022 privind acordarea unei indemnizații aferente gradului de handicap grav, domnului Podgoreanu Vasile, pentru perioada 04.04.2022 – 30.04.2022
110/14.04.2022 privind Convocarea  în ședință extraordinară a Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, luna aprilie 2022
109/11.04.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Preda Miuța
108/11.04.2022 privind acordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru luna martie 2022
107/06.04.2022 privind rectificarea actului de naștere privind pe Șerban Ion-Corneliu
106/05.04.2022 privind încadrarea pe perioadă determinată a doamnei Irimia Marina, în cadrul primăriei comunei Gherăseni, județul Buzău, în funcția de asistent personal pentru minora cu handicap grav Irimia Freia-Maria
105/05.04.2022 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Irimia Marina având funcția de asistent personal pentru minora cu handicap grav Irimia freia-Maria
104/04.04.2022 privind încetarea contractului de muncă al doamnei Mihalcea Iolanda având funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Pirnog Vasile
103/31.03.2022 privind încadrarea pe perioadă nedetrminată a doamnei Păduraru Elena, în cadrul primăriei comunei Gherăseni, județul Buzău, în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Păduraru Sorica
102/31.03.2022 privind încetarea contractului de muncă al doamnei Păduraru Elena având funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Păduraru Sorica
101/30.03.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a cererilor în vederea atribuirii contractelor de închiriere a suprafeței de 47 ha de pajiște permanentă aflată în proprietatea privată a comunei Gherăseni, județul Buzău
100/30.03.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Paraschiv Ecaterina-Cătălina din comuna Gherăseni, județul Buzău
99/29.03.2022 privind delegarea atribuțiilor primarului comunei Gherăseni, județul Buzău, pe perioada efectuării concediului de odihnă, către viceprimarul comunei
98/28.03.2022 privind numirea doamnei Chivu Gina-Gabriela din comuna Gherăseni, județul Buzău, în calitate de curator special pentru minorul Chivu Denis-Nectarie
97/23.03.2022 privind Convocarea  în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău,pentru luna martie 2022
96/22.03.2022 privind încetarea contractului de muncă al doamnei Paraschiv Ecaterina-Cătălina având funcția de asistent personal pentru minora cu handicap grav
95/22.03.2022 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie pentru luna martie 2022
94/09.03.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat domnului Ionașcu Ilie-Dan
93/09.03.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate beneficiarilor din comuna Gherăseni, județul Buzău, ca urmare a actualizării veniturilor indicatorului social de referință
92/09.03.2022 pentru modificarea cuantumului ajutorului social și a numărului de ore pentru persoanele beneficiare de venitul minim garantat din comuna Gherăseni, județul Buzău, ca urmare a actualizării valorii indicatorului social de referință
91/04.03.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate doamnei Dragnea Georgeta
90/04.03.2022 privind acordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor pentru grădiniță pentru luna februarie 2022
89/03.03.2022 privind stabilirea punctului de lucru și a programului de funcționare pentru autorecenzarea asistată, în perioada 14 martie – 15 mai 2022, la nivelul comunei Gherăseni, județul Buzău
88/02.03.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate domnului Vîlcu Viorel
87/02.03.2022 privind încetarea suplimentului de energie acordat domnului Bogză Eduard-Florin
86/02.03.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat domnului Bogză Eduard-Florin
85/28.02.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat domnului Epurescu Daniel
84/25.02.2022 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri acordat familiei domnului Ionașcu Ilie-Dan
83/25.02.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate domnului Pascu Ionel
82/25.02.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate domnului Ionașcu Ilie-Dan
81/25.02.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat domnului Baciu Ionel
80/22.02.2022 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Păun Dumitru având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 3, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
79/22.02.2022 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Pirnog Zoica având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 3, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
78/22.02.2022 privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Dobre Cornel având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 5, încadrat la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
77/22.02.2022 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Pirnog Loredana-Gabriela având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 4, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
76/22.02.2022 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Nica Lenuța-Mariana având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
75/22.02.2022 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Vlad Niculița, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 4, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
74/22.02.2022 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Chioveanu Angelica, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
73/22.02.2022 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Mitoi Anișoara, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 3, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
72/22.02.2022 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Stănilă Magdalena, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
71/22.02.2022 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Tudose Nicoleta, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 3, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
70/22.02.2022 privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Toma Iulian având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 3, încadrat la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
69/22.02.2022 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Pătrașcu Daniela, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 4, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
68/22.02.2022 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Dobre Georgeta, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 5, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
67/22.02.2022 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Păduraru Tatiana, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 5, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
66/22.02.2022 privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Nan Nicolae având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 4, încadrat la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
65/22.02.2022 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Dina Stela, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 5, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
64/21.02.2022 privind sistarea plății indemnizației acordate minorului cu handicap grav Măndică George-Alin
63/21.02.2022 privind sistarea plății indemnizației acordate persoanei cu handicap grav Sava Vasile
62/21.02.2022 privind sistarea plății indemnizației acordate minorului cu handicap grav Țintă David-Cristian
61/21.02.2022 privind sistarea plății indemnizației acordate persoanei cu handicap grav Apostol Joița
60/21.02.2022 privind încadrarea pe perioadă determinată a doamnei Anton Cristina, în cadrul Primăriei comunei Gherăseni, județul Buzău, în funcția de asistent personal pentru minorul cu handicap grav Măndică George-Alin
59/21.02.2022 privind încadrarea pe perioadă determinată a doamnei Sava Maria, în cadrul Primăriei comunei Gherăseni, județul Buzău, în funcțiede asistent personal pentru persoana cu handicap grav Sava Vasile
58/21.02.2022 privind încadrarea pe perioadă determinată a doamnei Țintă Cătălina-Georgeta, în cadrul Primăriei comunei Gherăseni, județul Buzău, în funcția de asistent personal pentru minorul cu handicap grav Țintă David-Cristian
57/21.02.2022 privind încadrarea pe perioadă determinată a doamnei Apostol Mariana, în cadrul Primăriei comunei Gherăseni, județul Buzău, în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Apostol Joița
56/21.02.2022 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie pentru perioada februarie 2022 – martie 2022
55/21.02.2022 privind modificarea titularului ajutorului privind suplimentul de energie acordat familiei doamnei Lazăr Niculina
54/21.02.2022 privind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav persoanei adulte Drăghici Dumitru
53/21.02.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat doamnei Pașa Cornelia
52/10.02.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate domnului Iacob Alexandru-Daniel
51/10.02.2022 privind încetarea suplimentului de energie acordat doamnei Preda Ioana
50/10.02.2022 privind încetarea suplimentului de energie acordat doamnei Ivan Floarea
49/10.02.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate domnului Ganea Marian
48/04.02.2022 privind acordarea, respectiv neacordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru luna ianuarie 2022
47/04.02.2022 privind constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul ”Prima înființare a rețelei publice de apă uzată comuna Gherăseni, județul Buzău”
46/03.02.2022 privind Convocarea  în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău,pentru luna februarie 2022
45/28.01.2022 privind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav minorului Sava David-Nicolae
44/28.01.2022 privind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav minorului Petre Andrei-Georgian
43/28.01.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Pașol Elena din comuna Gherăseni, județul Buzău
42/28.01.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Odea Aurica
41/27.01.2022 privind stabilirea indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav încadrate la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
40/27.01.2022 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Dragne Marcel
39/27.01.2022 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Ene Costel
38/27.01.2022 privind avansarea la gradația 4 a domnului Nan Nicolaie, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
37/27.01.2022 privind avansarea la gradația 1 a doamnei Bîrsan Aureliana, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
36/27.01.2022 privind avansarea la gradația 1 a doamnei Mihalcea Iolanda, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
35/27.01.2022 privind avansarea la gradația 2 a doamnei Chioveanu Angelica, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
34/27.01.2022 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Preda Cristina-Florentina, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
33/27.01.2022 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Paraschiv Ecaterina-Cătălina având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
32/27.01.2022 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Păduraru Elena, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
31/27.01.2022 privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Toader Florin-Alin, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
30/27.01.2022 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Cristea Viorica, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
29/27.01.2022 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Nica Lenuța-Mariana, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
28/27.01.2022 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Stănilă Magdalena, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
27/27.01.2022 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Irimia Marina, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
26/27.01.2022 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Muscalu Olga, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 1, încadratată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
25/27.01.2022 privind modificarea titularului și a cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate familiei domnului Pașa Neagu
24/26.01.2022 privind anularea obligațiilor accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, de către doamna Petre Maria
23/25.01.2022 privind anularea obligațiilor accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, de către doamna Potgoreanu Costina
22/25.01.2022 privind anularea obligațiilor accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, de către domnul Potgoreanu Ion
21/25.01.2022 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie pentru perioada ianuarie 2022 – martie 2022
20/21.01.2022 privind Convocarea  în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău,pentru luna ianuarie 2022
19/20.01.2022 privind anularea obligațiilor accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, de către domnul Vîlcu Viore
18/19.01.2022 privind anularea obligațiilor accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, de către domnul Dobre Adrian
17/19.01.2022 privind anularea obligațiilor accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, de către domnul Dobre Adrian
16/19.01.2022 privind anularea obligațiilor accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, de către domnul Dobre Adrian
15/19.01.2022 privind anularea obligațiilor accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, de către GEO IMPEX COM SRL
14/18.01.2022 privind anularea obligațiilor accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, de către domnul Păun Dumitru
13/18.01.2022 privind desemnarea persoanelor responsabile cu acordarea asistenței privind completarea, depunerea și transmiterea declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice cu domiciliul în comuna Gherăseni, județul Buzău
12/18.01.2022 privind desemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea tabelelor cuprinzând proprietarii terenurilor și ordinea lor în tarla, ale sectoarelor cadastrale planificate pentru anul 2022, necesare realizării lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară la nivelul comunei Gherăseni, județul Buzău
11/17.01.2022 privind anularea obligațiilor accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, de către domnul Vițelaru Dumitru
10/13.01.2022 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către doamna Bălan Liliana
9/12.01.2022 privind încadrarea doamnei Tudose Nicoleta cu contract individual de muncă în funcția de asistent personal pentru persoana adultă cu handicap grav Tudose Andrei
8/12.01.2022 privind modificarea delomitării secțiilor de votare din comuna Gherăseni, județul Buzău
7/11.01.2022 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Grigore Dănuț
6/11.01.2022 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Poncea Radu
5/11.01.2022 privind constituirea Comisiei de selecționare a documentelor din arhiva Primăriei comunei Gherăseni, județul Buzău
4/11.01.2022 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Cocor Vasile
3/11.01.2022 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către doamna Murgoci Georgeta
2/04.01.2022 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Tudose Nicoleta având funcția de asistent personal pentru minorul cu handicap grav
1/04.01.2022 privind modificarea numărului de ore pentru persoanele apte de muncă care vor efctua acțiuni sau lucrări de interes local
Nr. Dispozitie /Data  Titlu Dispozitie
293/30.12.2021 privind stabilirea ajutorului social lunar domnului Cucu Ionuț
292/27.12.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Gavrilă Alexandru
291/27.12.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Stîlpeanu Mihăiță
290/27.12.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Badea Florin Drăguțu
289/23.12.2021 privind acordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru luna decembrie 2021
288/23.12.2021 privind încetarea ajutorului pentru încăllzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru enrgie acordate doamnei Gomoescu Steliana
287/23.12.2021 privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie acordate domnului Pașol Stan
286/23.12.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Pașol Stan
285/23.12.2021 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie pentru perioada decembrie 2021 – martie 2022
284/22.12.2021 privind Convocarea de îndată în ședință extraordinară a Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, joi 23 decembrie 2021
283/22.12.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și interese, la nivelul comunei Gherăseni, județul Buzău
282/22.12.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Florea Ștefan
281/20.12.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către doamna Rătunzeanu Maria
280/20.12.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Preda Violeta din comuna Gherăseni, județul Buzău
279/15.12.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Grigore Florinel
278/15.12.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Radu Vasile
277/15.12.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Șerban Costache
276/13.12.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Nica Constantin
275/13.12.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Stoica Ion
274/13.12.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către doamna Cioroiu Lenuța
273/13.12.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat doamnei Anghelache Veronica
272/13.12.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate domnului Pascu Ionel
271/10.12.2021 Privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinara luna decembrie 2021
270/08.12.2021 privind acordarea sau neacordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru luna noiembrie 2021
269/06.12.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Grigore Florinel
268/06.12.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Vîlcu Filică
267/02.12.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Cucu Manuela
266/02.12.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Neagoe Constanța
265/02.12.2021 privind încadrarea doamnei Nica Lenuța Mariana în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Nica Florin Leonaș
264/02.12.2021 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Nica Lenuța Mariana având funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav
263/02.12.2021 privind stabilirea ajutorului social lunar domnului Leu Daniel
262/26.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie
261/19.11.2021 privind avansarea la gradația 3 a doamnei Tudose Nicoleta având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
260/19.11.2021 privind avansarea la gradația 4 a doamnei Pătrașcu Daniela având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
259/18.11.2021  Privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinara luna noiembrie  2021
258/11.11.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, de către domnul Buturugă Ion
257/10.11.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, de către doamna Avram Elena
256/10.11.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, de către doamna Toader Mariana
255/10.11.2021 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Terioiu Violeta
254/10.11.2021 privind stabilirea ajutorului social lunar doamnei Crăciun Ștefania
253/04.11.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, de către domnul Ionașcu Costel
252/04.11.2021 privind sistarea plății indemnizației persoanei adulte cu handicap grav Bănuță Maria
251/04.11.2021 privind reluarea plății ajutorului social acordat familiei doamnei Păduraru Elena
250/04.11.2021 privind acordarea, respectiv neacordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru luna octombrie 2021
249/01.11.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Ilie Spirache
248/26.10.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Ivan Gheorghe din comuna Gherăseni, județul Buzău
247/26.10.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate doamnei Oprea Elena Daniela
246/26.10.2021 privind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav persoanei adulte Apostol Joița
245/26.10.2021 privind stabilirea ajutorului social acordat domnului Rotaru Ion
244/22.10.2021 privind constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul ”Modernizare drum de interes local, strada Preot Dumitran, comuna Gherăseni, județul Buzău”
243/21.10.2021 privind constituirea comsiei de recepție finală pentru obiectivul ”Asfaltare strada Călmățui, comuna Gherăseni, județul Buzău”
242/20.10.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Toader Vasilică
241/20.10.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Ganea Constantin
240/20.10.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Ilie Gheorghe
239/20.10.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Ivan Lobert
238/20.10.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Anghelache Florin
237/19.10.2021 privind stabilirea ajutorului social lunar acordat familiei domnului Ivan Angeluș-Marian
236/19.10.2021 privind acordarea dreptului la la alocația pentru susținerea familiei domnului Ivan Angeluș-Marian
235/19.10.2021 privind desemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea tabelelor cuprinzând proprietarii terenurilor și ordinea lor în tarla, ale sectoarelor cadastrale planificate pentru anul 2021, necesare realizării lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară la nivelul comunei Gherăseni, județul Buzău
234/19.10.2021  Privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință extraordinara 20 octombrie  2021
233/18.10.2021  Privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinara, luna octombrie  2021
232/13.10.2021 privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat domnului Nan Cristian
231/13.10.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate domnului Nan Cristian
230/13.10.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Rotaru Ion
229/07.10.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Țintă Sorin
228/07.10.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Sfetcu Ștefan
227/07.10.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Sfetcu Ștefan
226/07.10.2021 privind acordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru luna septembrie 2021
225/30.09.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Buturugă Viorel
224/30.09.2021 privind aprobarea stimulentului educațional acordat sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru perioada septembrie 2021-iunie 2022
223/29.09.2021 privind sistarea plății indemnizației persoanei adulte cu handicap grav Bulibașa Floarea
222/28.09.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Vlaicu Nicolae-Vasilică
221/28.09.2021 privind aprobarea listei suplimentare a Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate
220/28.09.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate doamnei Stîlpeanu Adriana
219/28.09.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținereaprivind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat doamnei Crăciun Gena-Violeta familiei acordat doamnei Crăciun Gena-Violeta
218/28.09.2021 privind încadrarea domnului Păun Dumitru în funcția de asistent personal pentrprivind încadrarea domnului Păun Dumitru în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Bulibașa Floareau persoana cu handicap grav Bulibașa Floarea
217/23.09.2021
 Privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinara, luna septembrie  2021
216/22.09.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către doamna Constantinescu Maria
215/09.09.2021 privind anularea obligațiilor de plată aferente obligațiilor principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către SC GEORGINIA TRANS SRL
214/09.09.2021 privind anularea obligațiilor de plată aferente obligațiilor principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către doamna Spînu Costina
213/09.09.2021 privind anularea obligațiilor de plată aferente obligațiilor principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către doamna Mihalache Liț
212/6.09.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat domnului Ivan Angeluș-Marian
211/3.09.2021 privind delegarea atribuțiilor primarului comunei Gherăseni, județul Buzău, pe perioada efectuării concediului de odihnă, către viceprimarul comunei
210/31.08.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei doamnei Trandafir Margareta
209/31.08.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Ivan Alexandru
208/31.08.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Leu Daniel
207/31.08.2021 privind sistarea plății indemnizației persoanei adulte cu handicap grav Preda Niculina
206/31.08.2021 privind încadrarea doamnei Preda Cristina Florentina în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav Preda Niculina
205/31.08.2021 privind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav persoprivind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav persoanei adulte Cucu Elena anei adulte Cucu Elena
204/31.08.2021 privind încadrarea doamnei Pirnog Zoica în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Gheorghe Maria
203/31.08.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Manea Nicu-Gabriel
202/31.08.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei doamnei Dragneaprivind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei doamnei Dragnea Georgeta Georgeta/31.08.20211.08.2021
201/31.08.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Gavrilă Marian
200/31.08.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Ionașcu Vasile
199/31.08.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei doamnei Dragnea Ileanprivind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei doamnei Dragnea Ileanaa
198/31.08.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Manea Costelprivind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Mprivind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Manea Costelanea Costel
197/31.08.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Gavrilă Ion
196/31.08.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Pascu Ionel
195/31.08.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei doamnei Moldoveanu Armenia
194/31.08.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Nițu Costică
193/30.08.2021 privind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav minorului Măndică George-Alin
192/30.08.2021 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Dragnea Florica având funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav
191/30.08.2021 privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Cucu Georgică aprivind încetarea contractului individual de muncă al domnului Cucu Georgică având funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav vând funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav
190/30.08.2021 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Vlaicu Genica având funcția de asistent personal
189/24.08.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Iancu Pascu
188/23.08.2021 privind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav minorului Țintă David-Cristian
187/23.08.2021 privind sistarea plății indemnizației minorei cu handicap grav Irimia Freia-Maria
186/20.08.2021  Privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinara, luna august  2021
185/20.08.2021 privind încadrarea doamnei Irimia Marina în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav  Irimia Freia-Maria
184/06.08.2021 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Pirnog Lucica având funcția de asistent personal
183/05.08.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Neamu Mircea
182/05.08.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către doamna Țintă Mariana
181/05.08.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Dumitru Sandu
180/05.08.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Ilie Florin
179/05.08.2021 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Drăghici Marian
178/05.08.2021 privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat domnului Drăghici Marian
177/05.08.2021 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Buturugă Nicoleta Sorina
176/05.08.2021 privind suspendarea plății ajutorului social acordat  familiei domnului Rotaru Ion
175/05.08.2021 privind suspendarea plății ajutorului social acordat familiei doamnei Păduraru Elena
174/05.08.2021 privind reluarea plății ajutorului social acordat familiei domnului Nan Gabi
173/05.08.2021 privind suspendarea plății ajutorului social acordat familiei domnului Leu Daniel
172/05.08.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate domnului Ivan Angeluș-Marian
171/29.07.2021 pentru acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Ștefan Nicoleta
170/27.07.2021 privind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav bolnavei Cucu Dumitru
169/27.07.2021 privind încadrarea domnului Toader Florin Alin în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Toader Ileana
168/27.07.2021 privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Toader Florin Alin având funcția de asistent personal
167/27.07.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat domnului Marin Lucian Gabi
166/27.07.2021 privind sistarea plății indemnizației persoanei adulte cu handicap grav Cucu Cristian
165/26.07.2021 pentru prelungirea termenului de îndeplinire a atribuțiilor privind actualizarea bazei de date a bunurilor supuse impozitării, la nivelul comunei Gherăseni, județul Buzău
164/23.07.2021  Privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinara, luna iulie  2021
163/20.07.2021 privind numirea doamnei Marin Ioana în calitate de curator special pentru bolnava Cucu Dumitra
162/15.07.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2021 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Brătilă Miron
161/13.07.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Grigore Florin
160/13.07.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Ivan Angeluș-Marian
159/13.07.2021 privind sistarea plății indemnizației persoanei adulte cu handicap grav Istrate Maria
158/13.07.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat doamnei Ivan Elena
157/13.07.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate doamnei Stâlpeanu Adriana
156/08.07.2021 pentru acordarea dreptului  la alocația pentru susținerea familiei domnului Pavel Ionică
155/08.07.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat domnului Dumitru Cătălin
154/08.07.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Dumitru Cătălin
153/05.07.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Soare Georgică-Viorel
152/30.06.2021 privind avansarea la gradația 1 a doamnei Muscalu Olga, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
151/30.06.2021 privind acordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru luna iunie 2021
150/29.06.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Muscalu Petrică
149/29.06.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, județul Buzău, de către domnul Toader Marcel
148/28.06.2021 privind numirea persoanelor responsabile cu actualizarea bazei de date a bunurilor supuse impozitării, la nivelul comunei Gherăseni, județul Buzău
147/28.06.2021 privind delegarea exercitării unor atribuții corespunzătoare funcției publice vacante de referent superior din cadrul Biroului economic doamnei Păun Marioara având funcția de bibliotecar, nivelul studiilor superioare, grad profesional I, gradația 5, în aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău
146/25.06.2021 privind anularea obligațiilor de plată a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local Gherăseni, judeșul Buzău, de către domnul Brătilă Nicolae
145/23.06.2021  Privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinara, luna iunie  2021
144/18.06.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate de către SC MAGIC BAR SRL bugetului local Gherăseni, județul Buzău
143/18.06.2021 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate de către domnul Țintă Marian bugetului local Gherăseni, județul Buzău
142/15.06.2021 privind modificarea cunatumului alocației pentru susținerea familiei acordate domnului Oncel Vasile
141/15.06.2021 privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat domnului Oncel Vasile
140/15.06.2021 privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat domnului Ifrim Ion
139/15.06.2021 pentru modificarea cuantumului ajutorului social acordat domnului Drăghici Marian
138/15.06.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat domnului Drăghici Marian
137/15.06.2021 privind stabilirea ajutorului social lunar acordat familiei domnului Iancu Gabriel
136/15.06.2021 privind stabilirea ajutorului social lunar acordat familiei domnului Iancu Ionel
135/15.06.2021 privind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav bolnavei Bulibașa Floarea
134/10.06.2021 pentru  modificarea Dispoziției nr.186/30.09.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziției publică privind obiectivul de investiții ”Extindere rețele de canalizare în comuna Gherăseni, județul Buzău”
133/08.06.2021 privind numirea doamnei Tudose Nicoleta în calitate de curator special pentru bolnavul Tudose Andrei
132/07.06.2021 privind încetarea dreptului la laocația pentru susținerea familiei acordat domnului Coconel Ion
131/07.06.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat domnului Pavel Ionică
130/07.06.2021 privind acordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru lunile aprilie și mai 2021
129/31.05.2021 privind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav bolnavei Preda Niculina
128/31.05.2021 privind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav bolnavului Marin Neculai
127/31.05.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Păvălucă Constantin Angel
126/31.05.2021 privind suspendarea plății ajutorului social acordat familiei domnului Nițu Costică
125/31.05.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Bobe Constantin
124/31.05.2021 privind reluarea plății ajutorului social acordat familiei doamnei Anghel Petruța
123/31.05.2021 privind numirea domnului Păun Dumitru în calitate de curator special pentru bolnava Bulibașa Floarea
122/31.05.2021 pentru acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Lazăr Lucica
121/26.05.2021 privind încadrarea în muncă, pe perioadă nedeterminată, a domnului Chioveanu Adrian, în funcția contractuală de muncitor calificat, gradația 2, grad profesional I, în cadrul compartimentului administrativ gospodăresc și administrarea domeniului public și privat
120/26.05.2021 privind avansarea la gradația 5 a doamnei Dina Stela, având funcția contractuală de asistent persoanal al persoanei cu handicap grav, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
119/25.05.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat domnului Ștefan Ion
118/25.05.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat doamnei Ștefan Ana-Maria
117/25.05.2021 privind numirea unui curator special pentru bolnavul Marin Neculai
116/21.05.2021  Privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinara, luna mai  2021
115/20.05.2021 privind delegarea atribuțiilor primarului comunei Gherăseni, județul Buzău, pe perioada efectuării concediului de odihnă, către viceprimarul comunei
114/19.05.2021 privind aplicarea sancțiunii disciplinare prin mustrare scrisă domnului Bulibașa Cosmin-Alexandru având funcția publică de execuție de consilier, grad profesional debutant  în aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău
113/19.05.2021 privind aplicarea sancțiunii disciplinare prin mustrare scrisă doamnei Păun Georgeta având funcția publică de execuție de consilier, grad profesional principal în aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău
112/11.05.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei doamnei Vîrtej Vasilica
111/11.05.2021 privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat domnului Nan Gabi
110/11.05.2021 privind numirea doamnei Preda Cristina Florentina în calitate de curator special pentru bolnava Preda Niculina
109/7.05.2021 privind sistarea plății indemnizației persoanei adulte cu handicap grav Grigore Gheorghe
108/5.05.2021 privind suspendarea plății ajutorului social acordat familiei domnului Nan Gabi
107/5.05.2021 privind reluarea plății ajutorului social familiei domnului Leu Daniel
106/29.04.2021 privind stabilirea și acordarea indemnizației aferente gradului de handicap grav minorei Irimia Freia-Maria
105/28.04.2021 privind acordarea, respectiv neacordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru luna aprilie 2021
104/28.04.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate doamnei Mitoi Angelica Monica
103/28.04.2021 privind modificarea componenței comisiei de concurs la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual de execuție, vacant, de muncitor calificat din cadrul Compartimentului administrativ gospodăresc și administrarea domeniului public și privat din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău
102/28.04.2021 privind atribuirea funcției de Agent de inundație șefului Serviciului pentru Situații de Urgență al comunei Gherăseni, județul Buzău
101/28.04.2021 privind avansarea la gradația 5 a doamnei Cosma Geta, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul biroului economic, din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău
100/22.04.2021  privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate doamnei Oprea Elena Daniela
99/22.04.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordate domnului Nan Marian
98/22.04.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate domnului Toader Costel Mihail
97/22.04.2021 privind menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate domnului Vîlcu Viorel
96/22.04.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate domnului Oncel Vasile
95/22.04.2021 privind încetarea dreptului pentru susținerea familiei acordat doamnei Soare Violeta
94/22.04.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat doamnei Tunu Gabriela Ionela
93/22.04.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate doamnei Baicu Roxana Mariana
92/22.04.2021 prvind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate domnului Ilie Florin
91/22.04.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat doamnei Pirnog Gina
90/21.04.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Vlad Ion
89/21.04.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Dragnea Sorin
88/21.04.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familie domnului Petre Horia
87/21.04.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Cucu Neculai
86/21.04.2021 privind încetarea dreptului la ajutorului social acordat familiei domnului Dumitru Sandu
85/21.04.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Muscalu Mihai
84/21.04.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei doamnei Spătaru Luminița
83/21.04.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Ilie Constantin
82/21.04.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Ilie Florin
81/21.04.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Grigore Ștefan
80/21.04.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Oncel Nicolaie
79/21.04.2021 privind actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Gherăsnei, județul Buzău
78/16.04.2021 privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea unui post contractual de execuție, vacant, de muncitor calificat din cadrul Compartimentului administrativ gospodăresc  și administrarea domeniului public și privat din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău
77/15.04.2021 privind sistarea plății indemnizației persoanei adulte cu handicap grav Pirnog Dumitru
76/15.04.2021 privind încadrarea doamnei Pirnog Lucica în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Pirnig Dumitru
75/12.04.2021 privind constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul ”Construire platformă comunală de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd și dotarea cu echipamente pentru dezvoltarea amenajărilor destinate depozitării gunoiului de grajd, în comuna Gherăseni, județul Buzău
74/09.04.2021 Privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinara, luna aprilie  2021
73/7.04.2021 privind suspendarea plății ajutorului social acordat familiei domnului Leu Daniel
72/7.04.2021 privind suspendarea plății ajutorului social acordat familiei domnului Grigore Ștefan
71/7.04.2021 privind suspendarea plății ajutorului social acordat familiei doamnei Anghel Petruța
70/5.04.2021 privind acordarea, respectiv neacordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru luna martie 2021
69/31.03.2021 privind numirea îndrumătorului de stagiu și aprobarea programului pentru desfășurarea perioadei de stagiu a doamnei Peneș Miruna-Georgiana
68/31.03.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Ionașcu Elena-Marinela din comuna Gherăseni, județul Buzău
67/30.03.2021 privind încadrarea doamnei Păduraru Elena în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Păduraru Sorica
66/29.03.2021 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței de către doamna Nan Stela
65/29.03.2021 privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat domnului Pirnog Valerian
64/29.03.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat doamnei Leu Dorina-Georgiana
63/29.03.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat domnului Ene Ion
62/29.03.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat doamnei Constantin Alina
61/29.03.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat doamnei Oprea Georgiana
60/29.03.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate domnului Baciu Ionel
59/29.03.2021 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Mihai Andreea-Elena
58/29.03.2021 privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat domnului Ifrim Ion
57/29.03.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat domnului Cucu Nicolae
56/26.03.2021 privind sistarea plății indemnizației persoanei adulte cu handicap grav Dobre Gabriel
55/26.03.2021 privind încadrarea domnului Dobre Cornel în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Dobre Gabriel
54/25.03.2021 privind numirea unui curator special pentru bolnava Păduraru Sorica
53/22.03.2021 Privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinara, luna marie 2021
52/18.03.2021 privind aprobarea planului de servicii pentru minora Stan Andra Mihaela
51/18.03.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat doamnei Moise Daniela Elena
50/18.03.2021 privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Alecu Sebastian Valentin
49/18.03.2021 privind acordarea, respectiv neacordarea stimulentrului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru luna februarie 2021
48/17.03.2021 privind suspendarea plății ajutorului social acordat familiei domnului Bobe Constantin
47/17.03.2021 privind suspendarea plății ajutorului social familiei domnului Păvălucă Constantin Angel
46/16.03.2021 privind numirea doamnei Peneș Miruna-Georgiana în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant, gradația 0, în cadrul Compartimentului Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău
45/12.03.2021 privind modificarea componenței comisiei comunale pentru recensământul general agricol din România, la nivelul comunei Gherăseni, județul Buzău
44/5.03.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a cererilor în vederea atribuirii contractelor de închiriere a pajiștii permanente din domeniul privat al comunei Gherăseni, județul Buzău
43/4.03.2021 privind trasarea unor sarcini domnului Paraschiv Marian, având funcția de șef serviciu al serviciului ”Consiliul Local Gherăseni – Serviciul Apă Canal”
42/1.03.2021 privind sistarea plății indemnizației persoanei adulte cu handicap grav Preda Sterian
41/26.02.2021 privind încadrarea doamnei Paraschiv Ecaterina Cătălina cu contract individual de muncă în funcția de asistent personal pentru minoara cu handicap grav Paraschiv Sofia
40/26.02.2021 privind sistarea indemnizației persoanei adulte cu handicap grav  Cucu Elena
39/26.02.2021 privind încadrarea domnului Cucu Georgică cu contract individual de muncă în funcție de asistent personal pentru persoana adultă cu handicap grav Cucu Elena
38/26.02.2021 privind modificarea cunatumului ajutorului social acordat domnului Ionașcu Vasile
37/26.02.2021 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Ștefan Ana Maria
36/26.02.2021 privind acordarea și stabilirea indemnizației aferente gradului de handicap grav persoanei adulte Drăghici Dumitru
35/26.02.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat domnului Pașol Florin Daniel
34/26.02.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familie domnului Pașol Florin Daniel
33/26.02.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordat domnului Nan Marian
32/26.02.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Nan Marian
31/26.01.2021 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Dumitru Cătălin
30/26.02.2021 privind modificarea cunatumului ajutorului social acordat familiei domnului Dumitru Cătălin
29/26.02.2021 privind stabilirea ajutorului social lunar acordat familiei domnului Manea Nicu Gabriel
28/24.02.2021 privind acordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru luna ianuarie 2021
27/19.02.2021 Privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinara, luna februarie 2021
26/08.02.2021 privind modificarea Comisie comunale pentru recensământul populației și locuințelor din România în anul 2021, la nivelul comunei Gherăseni, județul Buzău
25/08.02.2021 privind desemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea tabelelor cuprinzând proprietarii terenurilor și ordinea lor în tarla, ale sectoarelor cadastrale planificate pentru anul 2021, necesare realizării lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară la nivelul comunei Gherăseni, județul Buzău
24/29.01.2021 privind constituirea comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Gherăseni, județul Buzău
23/29.01.2021 privind stabilirea indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav încadrate la Pprivind stabilirea indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav încadrate la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzăuimăria comunei Gherăseni, județul Buzău
22/29.01.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Panait Ioana din comuna Gherăseni, județul Buzău
21/29.01.2021 privind acordarea și stabilirea indemnizației aferente gradului de handicap grav persoanei adulte Șeicaru Stela
20/29.01.2021 privind acordarea și stabilirea indemnizației aferente gradului de handicap grav minorului Sava David Nicolae
19/29.01.2021 privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Șeicaru Vasile având funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav
18/29.01.2021 privind acordarea și stabilirea indemnizației aferente gradului de handicap grav minorului Petre Andrei Georgian
17/29.01.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat domnului Panait Stelian
16/29.01.2021 privind avansarea la gradația 3 a domnului Nan Nicolae având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, încadrat la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
15/27.01.2021 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Vlaicu Genica, având funcția contractuală de asistent persoanal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria Gherăseni, județul Buzău
14/27.01.2021 privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Toader Florin Alin având funcția contractuală de asistent persoanal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrat la Primăria Gherăseni, județul Buzău
13/27.01.2021 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Oprea Viorica, având funcția contractuală de asistent persoanal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria Gherăseni, județul Buzău
12/27.01.2021 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Muscalu Olga, având funcția contractuală de asistent persoanal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria Gherăseni, județul Buzău
11/27.01.2021 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Mihalcea Iolanda, având funcția contractuală de asistent persoanal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria Gherăseni, județul Buzău
10/27.01.2021 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Bîrsan Aureliana, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria Gherăseni, județul Buzău
9/27.01.2021 privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău
8/27.01.2021 pentru modificarea numărului de ore pentru persoanele apte de muncă care vor efectua acțiuni sau lucrări de interes local
Nr.7/22.01.2021  Privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinara, luna ianuarie 2021
6/21.01.2021 privind completarea listelor cu elevii cei mai defavorizați care vor beneficia de sprijin educațional prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic
5/20.01.2021 privind constituirea Comisiei de inventariere și a Comisiei de casare a bunurilor aflate în patrimoniul Unității Administrativ – Teritoriale Gherăseni, județul Buzău
4/18.01.2021 privind încetarea contractului individual de muncă a domnului Bocioc Alexandru având funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav
3/18.01.2021 privind numirea îndrumătorului de stagiu și aprobarea programului pentru desfășurarea perioadei de stagiu a domnului Bulibașa Cosmin-Alexandru
2/06.01.2021 privind numirea domnului Bulibașa Cosmin-Alexandru în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant, gradația 0, în cadrul Compartimentului fond funciar șți urbanism din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău
1/06.01.2021 privind numirea doamnei Gavrilă Veronica în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2, în cadrul Biroului economic din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău

 

Nr. Dispozitie /Data  Titlu Dispozitie
250/31.12.2020 privind sistarea plății indemnizației cuvenite persoanei adulte cu handicap grav Țintă Petre
249/30.12.2020 privind numirea doamnei Pascu Ștefania-Denisa ca funcționar public definitiv, prin transformarea postului, în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în compartimentul juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău
248/22.12.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Ghiță Elena din comuna Gherăseni, județul Buzău
247/22.12.2020 privind stabilirea și plata ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru perioada sezonului rece 1 decembrie 2020 – 31 martie 2021
246/22.12.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Anghel Lucian
245/22.12.2020 pentru acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Tobolcea Elena
244/22.12.2020 pentru acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Coconel Ion
243/22.12.2020 privind reluarea plății ajutorului social familiei domnului Păvălucă Constantin Angel
242/22.12.2020 privind reluarea plății ajutorului social familiei domnului Bobe Constantin
241/16.12.2020 privind acordarea, respectiv neacordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru lunile noiembrie și decembrie 2020
240/16.10.2020  Privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinara, luna decembrie  2020
239/10.12.2020  Privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință extraordinara, luna decembrie  2020
238/04.12.2020 privind acordarea și stabilirea indemnizației aferente gradului de handicap grav persoanei adulte Bănuță Maria
237/27.11.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Mustățea Iuliana din comuna Gherăseni, județul Buzau
236/27.11.2020 privind încetarea dreptuluila alocația pentru susținerea familiei acordată domnului Luca Vasile
235/27.11.2020 235/27.11.2020 privind stabilirea ajutorului social și ajutorului pentru încălzirea locuinței familiei domnului Dumitru Cătălin
234/25.11.2020 privind delegarea exercitării unor atribuții corespunzătoare funcției publice vacante de consilier achiziții publice doamnei Cosma Geta având funcția publică de execuție de consilier asistent și doamnei Marin Daniela Mirela având funcția publică de execuție de consilier principal în aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău
233/23.11.2020 privind stabilirea și plata ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru perioada sezonului rece 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021
232/20.11.2020 privind stabilirea personalului tehnic necesar pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare de pe raza comunei Gherăseni, județul Buzău, la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 6 decembrie 2020
231/20.11.2020  Privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinara, luna noiembrie  2020
230/19.11.2020 privind delegarea unor atribuții viceprimarului comunei Gherăseni, județul Buzău
229/17.11.2020 privind stabilirea indemnizației lunare acordate domnului Dobre Ion viceprimar al comunei Gherăseni, județul Buzău
228/17.11.2020 228/17.11.2020 privind delegarea exercitării atribuțiilor de ofițer de stare civilă al comunei Gherăseni, județul Buzău
227/16.11.2020 privind suspendarea plății ajutorului social familiei domnului Bobe Constantin
226/16.11.2020 privind suspendarea plății ajutorului social familiei domnului Păvălucă Constantin Angel
225/12.11.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Pirnog Victor având funcția contractuală de execuție de șofer în cadrul compartimentului administrativ gospodăresc, din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, judetul Buzau
224/12.11.2020 privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante (2 funcții), din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzau
223/11.11.2020 Privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință extraordinara, luna noiembrie  2020
222/10.11.2020 privind încadrarea în muncă, pe perioadă nedeterminată, a domnului Moise Romeo, în funcția contractuală de conducere de șef serviciu al serviciului Consiliul Local Gherăseni – Serviciul Salubrizare
221/06.11.2020 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Spînu Georgeta
220/06.11.2020 privind acordarea, respectiv neacordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru luna octombrie 2020
219/06.11.2020 219/06.11.2020 privind stabilirea ajutorului social și ajutorului pentru încălzirea locuinței familiei domnului Grigore Ștefan
218/30.10.2020 privind stabilirea indemnizației lunare acordate domnului Țintă Vasile, primar al comunei Gherăseni, județul Buzău
217/30.10.2020 privind sistarea plății indemnizației acordate persoanei adulte cu handicap grav Pătrașcu Constantin
216/30.10.2020 privind încadrarea doamnei Vlad Niculița cu contract individual de muncă ca asistent personal pentru persoana adultă cu handicap grav Pătrașcu Constantin
215/30.10.2020 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentate de domnul Bobe Aurel
214/30.10.2020 privind stabilirea ajutorului social și ajutorului pentru încălzirea locuinței familiei domnului Grigore Florin
213/30.10.2020 privind stabilirea ajutorului social și ajutorului pentru încălzirea locuinței familiei domnului Constantin Sandu
212/30.10.2020 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentate de doamna Vlaicu Vica Veronica
211/30.10.2020 privind încetarea dreptului la stimulentul educațional acordat sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță familiei reprezentate de doamna Vlaicu Vica Veronica
210/30.10.2020 privind încetarea dreptului la sprijinul educațional acordat sub forma tichetelor sociale familiei reprezentate de doamna Vlaicu Vica Veronica
209/30.10.2020 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Modernizare străzi în satele Gherăseni și Sudiți, comuna Gherăseni, județul Buzău”
208/30.10.2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral ce vor fi utilizate în campania electorală la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 la nivelul comunei Gherăseni, județul Buzău
207/29.10.2020 privind numirea domnului Neagu Georgian în funcția contractuală de conducere de administrator public al comunei Gherăseni, județul Buzău
206/29.10.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Neagu Georgian având funcția de administrator public al comunei Gherăseni, județul Buzău
205/29.10.2020 privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Junele Elena Alexandra, referent superior în Biroul economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău
204/27.10.2020 privind actualizarea listei cu persoanele fără adăpost de la nivelul UAT Gherăseni, județul Buzău, care vor beneficia de sprijin conform OUG nr.115/2020
203/26.10.2020 privind modificarea sediului secției de votare nr.236 din comuna Gherăseni, județul Buzău
202/23.10.2020 privind încetarea dreptului la alocația pentru suținerea familiei reprezentate de doamna Simion Nicoleta
201/22.10.2020 privind acordarea, respectiv neacordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru luna septembrie 2020
200/22.10.2020 privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei domnului Manea Costel
199/15.10.2020 privind constituirea Comisiei de analiză a modului de recuperare a prejudiciului produs bugetului local în anul 2013 prin plata convorbirilor unui număr de 24 cartele SIM și a cantității de carburant consumată peste cotele legaleaprobate pentru autoturismele din dotarea primăriei comunei Gherăseni, județul Buzău
198/14.10.2020 privind numirea doamnei Cosma Geta în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 4, din cadrul Biroului economic din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău, prin transformarea postului în urma promovării în clasă
197/14.10.2020 privind completarea listelor cu elevii cei mai defavorizați care vor beneficia de sprijin educațional prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic
196/14.10.2020 pentru acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentate de domnul Pașol Florin Daniel
195/14.10.2020 privind stabilirea ajutorului social și ajutorului pentru încălzirea locuinței familiei domnului Pașol Florin Daniel
194/08.10.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Lăcătuș Constantin din comuna Gherăseni, județul Buzău
193/08.10.2020 privind încetarea dreptului la sprijinul educațional acordat sub forma tichetelor sociale familiei reprezentate de doamna Oncel Cristina
192/08.10.2020 privind încetarea dreptului la sprijinul educațional acordat sub forma tichetelor sociale familiei reprezentate de domnul Dumitru Vasile
191/08.10.2020 privind încetarea dreptului la sprijinul educațional acordat sub forma tichetelor sociale familiei reprezentate de doamna Bobe Georgeta Nicoleta
190/07.10.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Sava Vasilica având funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap
189/07.10.2020 privind desemnarea personalului tehnic operativ la platforma comunală de depozitare a gunoiul de grajd aflată în domeniul public al comunei Gherăseni, județul Buzău
188/30.09.2020 privind aprobarea stimulentului educațional acordat sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță, pentru perioada septembrie 2020 – iunie 2021
187/30.09.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020 – martie 2021, familiilor și persoanelor singure beneficiare de ajutor social
186/30.09.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică privind obiectivul de investiții ”Extindere rețele de canalizare în comuna Gherăseni, județul Buzău”
185/29.09.2020 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentate de doamna Dumitru Andreea Georgiana
184/29.09.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Păduraru Elena având funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav
183/29.09.2020 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei reprezentate de doamna Oprea Elena Daniela
182/29.09.2020 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei reprezentate de domnul Nan Marian
181/29.09.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Dumitrescu Gheorghe
180/29.09.2020 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei reprezentate de domnul Baciu Ionel
179/29.09.2020 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentate de domnul Cristea Marian
178/29.09.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Crăciun Alexandru
177/29.09.2020 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentate de doamna Preda Miuța
176/29.09.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Toader Ion
175/29.09.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei doamnei Dumitru Andreea Georgiana
174/29.09.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Mihalache Ion
173/29.09.2020 pentru acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentate de domnul Ciolacu Cristian Viorel
172/21.09.2020 privind organizarea și desfășurarea examenului pentru promovarea în clasă a unei funcții publice de execuție din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău
171/16.09.2020 Privind amanarea sedintei ordinare din data de 17.09.2020 a Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință odinara, luna septembrie  2020
170/15.09.2020 privind stabilirea personalului tehnic necesar pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare de pe raza comunei Gherăseni, județul Buzău, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020
169/15.09.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Coconel Florica din comuna Gherăseni, județul Buzău
168/14.09.2020 privind aprobarea listelor cu elevii cei mai defavorizați care vor beneficia de sprijin educațional prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic
167/11.09.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică privind obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri locale în comuna Gherăseni, județul Buzău”
166/11.09.2020 Privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință odinara, luna septembrie  2020
165/08.09.2020 privind desemnarea doamnei Pascu Ștefania-Denisa, având funcția publică de execuție de consilier juridic, ca persoană desemnată responsabilă cu probleme de arhivă la nivelul primăriei comunei Gherăseni, județul Buzău
164/08.09.2020 privind desemnarea reprezentanților Primăriei Gherăseni pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construire și desființare pentru toate tipurile de construcții realizate pe raza comunei Gherăseni, județul Buzău
163/31.08.2020 privind încadrarea doamnei Pirnog Loredana Gabriela cu contract individual de muncă în funcția de asistent personal pentru minora cu handicap grav Pirnog Alice Elena
162/31.08.2020 privind stabilirea ajutorului social lunar acordat familiei domnului Nan Marian
161/31.08.2020 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentate de domnul Nan Marian
160/31.08.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Nan Nelu
159/31.08.2020 privind stabilirea ajutorului social lunar acordat familiei domnului Vlad Ion
158/31.08.2020 pentru acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentate de doamna Constantin Alina
157/27.08.2020 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentate de domnul Ionașcu Ilie Dan
156/27.08.2020 pentru acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentate de doamna Ene Georgiana
155/27.08.2020 privind încetarea dreptului la alocașia pentru susținerea familiei reprezentate de doamna Nicolae Elena Roxana
154/27.08.2020 privind modificarea cuantumului ajutorului social al familiei reprezentate de domnul Ilie Florin
153/27.08.2020 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei reprezentate de domnul Ilie Florin
152/27.08.2020 privind încetarea dreptului la ajutor social al familiei doamnei Stan Mariana Anișoara
151/27.08.2020 pentru acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentate de doamna Vlaicu Vica Veronica
150/27.08.2020 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentate de doamna Oprea Georgiana
149/27.08.2020 privind stabilirea ajutorului social lunar acordat familiei doamnei Nan Stela
148/27.08.2020 privind sistarea plății indemnizației persoanei adulte cu handicap grav Iancu Vasile
147/27.08.2020 privind sistarea plății indemnizației persoanei adulte cu handicap grav Ciaușu Maria
146/24.08.2020 privind completarea personalului tehnic auxiliar al Biroului electoral de circumscripție comunală, comuna Gherăseni, județul Buzău
145/21.08.2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral, la nivelul comunei Gherăseni, județul Buzău, pentru alegerile locale din anul 2020
144/21.08.2020 Privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință odinara, luna august  2020
143/07.08.2020 privind stabilirea  personalului tehnic auxiliar al Biroului electoral de circumscripție comunală, comuna Gherăseni, județul Buzău
142/07.08.2020 privind aprobarea listei cu persoanele vârstnice și persoanele fără adăpost de la nivelul UAT Gherăseni, județul Buzău, care vor beneficia de sprijin conform OUG nr.115/2020
141/07.08.2020 privind identificarea persoanei fără adăpost, Vîrtej Vasilica, de la nivelul UAT Gherăseni, județul Buzău, care va beneficia de sprijin conform OUG nr.115/2020
140/07.08.2020 privind identificarea persoanei fără adăpost, Ghiță Elena, de la nivelul UAT Gherăseni, județul Buzău, care va beneficia de sprijin conform OUG nr.115/2020
139/06.08.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Mihalache Ion din comuna Gherăseni, județul Buzău
138/04.08.2020 privind încadrarea doamnei Dragnea Florica cu contract individual de muncă în funcția de asistent personal pentru persoana adultă cu handicap grav Nica Robert Sorin
137/31.07.2020 privind sistarea plății indemnizației persoanei adulte cu handicap grav Șeicaru Stela
136/31.07.2020 privind încadrarea doamnei Vlaicu Genica cu contract individual de muncă pentru funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Ciaușu Florica
135/31.07.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Vlaicu Genica având funcția de asistent personal pentru persoana adultă cu handicap grav Ciaușu Florica
134/31.07.2020 privind încadrarea domnului Toader Florin Alin cu contract individual de muncă în funcția de asistent personal pentru persoana adultă cu handicap grav Toader Ileana
133/31.07.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Dragnea Florica având funcția de asistent personal pentru minorul cu handicap grav
132/31.07.2020 privind încadrarea domnului Șeicaru Vasile cu contract individual de muncă în funcția de asistent personal pentru persoana adultă cu handicap grav Șeicaru Stela
131/31.07.2020 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentate de doamna Tudose Nicoleta
130/31.07.2020 privind stabilirea ajutorului social lunar acordat familiei domnului Cucu Neculai
129/31.07.2020 privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei domnului Ifrim Ion
128/31.07.2020 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei reprezentate de doamna Crăciun Gena Violeta
127/31.07.2020 privind acordarea și stabilirea indemnizației aferente gradului de handicap grav persoanei adulte Iancu Vasile
126/16.07.2020  Privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință odinara, luna iulie 2020
125/13.07.2020 privind imputarea sumei acordate doamnei Cosma Geta, referent în aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău
124/13.07.2020 privind imputarea sumei acordate domnului Dobre Ion, viceprimarul comunei Gherăseni, județul Buzău
123/13.07.2020 privind imputarea sumei acordate domnului Țintă Vasile, primarul comunei Gherăseni, județul Buzău
122/10.07.2020 privind numirea doamnei Voicu Lucica, având funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 5, în Compartiment asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău
121/09.07.2020 privind numirea doamnei Dragnea Florica în calitate de curator special pentru bolnavul Nica Robert Sorin
120/09.07.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Anghel Traian din comuna Gherăseni, județul Buzău
119/09.07.2020 privind încetarea dreptului la ajutor social familiei domnului Ciolacu Vasile Viorel
118/09.07.2020 privind stabilirea ajutorului social lunar acordat familiei domnului Mihalache Ion
117/06.07.2020 privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Covaliu Victorina, consilier asistent în Biroul economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău
116/03.07.2020  Privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință extraordinara, luna iulie 2020
115/29.06.2020 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Crăciun Gena Violeta
114/25.06.2020 privind acordarea și stabilirea indemnizației aferente gradului de handicap grav persoanei adulte Sava Vasile
113/24.06.2020 privind acordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru lunile mai și iunie 2020
112/23.06.2020 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinara, luna iunie 2020
111/19.06.2020 privind sistarea plății indemnizației persoanei adulte cu handicap grav Pavel Paulina
110/19.06.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei doamnei Leu Dorina Georgiana
109/19.06.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei doamnei Anghel Maria
108/15.06.2020 privind desemnarea persoanelor care vor prelua produsele recepționate de către reprezentanți ai Grupului de lucru pentru derularea POAD și vor participa la acțiunea de distribuție către destinatarii finali
107/12.06.2020 privind trasarea unor sarcini domnului Paraschiv Marian având funcția de șef serviciu al serviciului ”CONSILIUL LOCAL GHERĂSENI – SERVICIUL APĂ CANAL”
106/29.05.2020 privind reluarea plății ajutorului social domnului Păvălucă Constantin Angel
105/28.05.2020 privind sistarea plății indemnizației persoanei adulte cu handicap grav Cristea Maria
104/26.05.2020 privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul general agricol din România, la nivelul comunei Gherăseni, județul Buzău
103/26.05.2020 privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor din România în anul 2021, la nivelul comunei Gherăseni, județul Buzău
102/15.05.2020  privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinara, luna mai 2020
101/14.05.2020 privind aprobarea planului de servicii pentru minora Ștefan Marina
100/14.05.2020 privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Dragnea Yanis Valentin
99/14.05.2020 privind aprobarea planului de servicii pentru minora Dragnea Delia Adriana
98/12.05.2020 privind încadrarea doamnei Tudose Nicoleta cu contract individual de muncă pentru funcția de asistent personal pentru minorul cu handicap grav Tudose Andrei
97/12.05.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Tudose Nicoleta având funcția de asistent personal
96/12.05.2020 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei reprezentate de domnul Mitoi Liviu
95/12.05.2020 privind acordarea și stabilirea indemnizației aferente gradului de handicap grav, persoanei adulte Pavel Paulina
94/06.05.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Toader Voicu din comuna Gherăseni, județul Buzău
92/30.04.2020 privind numirea unui curator special pentru bolnava Pavel Paulina
92/30.04.2020 privind desemnarea persoanei ca reprezentant al comunei Gherăseni în Comisia mixtă de verificare și evaluare a riscurilor semnalate de Direcția pentru Agricultură Județeană Buzău la culturile agricole și animale în anul 2020, la nivelul comunei Gherăseni, județul Buzău
91/30.04.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei doamnei Stîlpeanu Adriana
90/30.04.2020 privind acordarea și stabilirea indemnizației aferente gradului de handicap grav persoanei adulte Grigore Gheorghe
89/27.04.2020 privind încadrarea în muncă, pe perioadă nedeterminată, a domnului Stîlpeanu Ionuț, în funcția contractuală de muncitor calificat, gradația 0, în cadrul compartimentului administrativ gospodăresc și administrarea domeniului public și privat
88/27.04.2020 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Modernizare drum de interes local, strada Preot Dumitran, comuna Gherăseni, județul Buzău”
87/23.04.2020 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinara, luna aprilie 2020
86/22.04.2020 privind actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență, Centrului Operativ și Secretariatului Tehnic
85/22.04.2020 pentru acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentate de doamna Oprea Viorica
84/16.04.2020 privind acordarea și neacordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru lunile martie și aprilie 2020
83/15.04.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei domnului Pașol Florin Daniel
82/15.04.2020 privind încetarea dreptului la stimulentul educațional acordat sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță domnului Pașol Florin Daniel
81/15.04.2020 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentate de domnul Pașol Florin Daniel
80/10.04.2020 privind încetarea majorării indemnizației lunare acordate domnului Țintă Vasile, primar al comunei Gherăseni, județul Buzău, pentru implementarea proiectului ”Asfaltare strada Călmățui, comuna Gherăseni, județul Buzău” depus prin măsura 7/6B ”Dezvoltarea satelor” lansată de GAL Drumul Vinului în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
79/03.04.2020 privind majorarea salariului de bază al doamnei Cosma Geta având funcția de referent, ca persoană desemnată în echipa de proiect pentru implementarea proiectului ”Asfaltare strada Călmățui, comuna Gherăseni, județul Buzău”, depus prin măsura 7/6 B ”Dezvoltarea satelor” lansată de GAL Drumul Vinului în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
78/01.04.2020 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință de îndată, luna aprilie 2020
77/31.03.2020 privind sistarea plății indemnizației persoanei adulte cu handicap grav Podgoreanu Vasile
76/31.03.2020 privind încadrarea cu contract individual de muncă a doamnei Oprea Viorica în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Podgoreanu Vasile
75/26.03.2020 privind avansarea la gradația 3 a domnului TOMA IULIAN, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, încadrat la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
74/26.03.2020 privind organizarea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern managerial în Primăria Comunei Gherăseni
73/24.03.2020 privind sistarea plății indemnizației cuvenite minorului cu handicap grav Nica Florin Leonaș
72/24.03.2020 privind încetarea suspendării contractului de muncă al doamnei Nica Lenuța Mariana și reluarea activității de asistent personal pentru persoană cu handicap grav
71/24.03.2020 pentru constituirea Comisiei de actualizare a situației privind locuințele din comuna Gherăseni, județul Buzău
70/20.03.2020 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinară pentru luna martie 2020
69/18.03.2020 privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea unui post contractual de execuție, vacant, de muncitor calificat din cadrul Compartimentului administrativ gospodăresc și administrarea domeniului public și privat din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău
68/18.03.2020 privind constituirea Comisiei de recepție a bunurilor și valorilor materiale achiziționate și a Comisiei de recepție a lucrărilor și serviciilor de utilitate publică, construcțiilor și reparațiilor de interes public la nivelul comunei Gherăseni, județul Buzău
67/16.03.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei doamnei Tobolcea Alina
66/16.03.2020 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentate de domnul Spînu Cristian Viorel
65/16.03.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei doamnei Poncea Alina
64/13.03.2020 privind constituirea Comisiei de identificare a persoanelor sosite din țările afectate de noul coronavirus la nivelul comunei Gherăseni, județul Buzău
63/12.03.2020 privind acordarea și neacordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru luna februarie 2020
62/12.03.2020 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul “Construire platformă comunală de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd și dotarea cu echipamente pentru dezvoltarea amenajărilor destinate depozitării gunoiului de grajd, în comuna Gherăseni, județul Buzău”
61/04.03.2020 privind majorarea salariului de bază al doamnei Cosma Geta având funcția de referent, ca persoană desemnată în echipa de proiect pentru implementarea proiectului ”Asfaltare strada Călmățui, comuna Gherăseni, județul Buzău”, depus prin măsura 7/6B ”Dezvoltarea satelor” lansată de GAL Drumul Vinului în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
60/28.02.2020 privind desemnarea persoanelor care vor reprezenta serviciul ”Consiliul Local Gherăseni – Serviciul salubrizare” pentru obținerea actelor necesare desfășurării activității
59/28.02.2020 privind împuternicirea, pe perioadă determinată, a domnului Neagu Georgian, administrator public, pentru coordonarea activității serviciului ”Consiliul Local Gherăseni – Serviciul salubrizare”
58/28.02.2020 privind suspendarea plății ajutorului social familiei domnului Păvălucă Constantin Angel
57/17.02.2020 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentate de doamna Androne Lenuța
56/17.02.2020 privind acordarea și stabilirea indemnizației aferente gradului de handicap grav persoanei adulte Drăghici Dumitru
55/17.02.2020 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Baciu Ionel
54/17.02.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social doamnei Baciu Rădița
53/17.02.2020 privind acordarea și suspendarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru luna ianuarie 2020
52/13.02.2020 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinară pentru luna februarie 2020
51/06.02.2020 privind delegarea exercitării atribuțiilor de ofițer de stare civilă a comunei Gherăseni, județul Buzău
50/05.02.2020 privind majorarea salariului de bază al doamnei Cosma Geta, având funcția de referent, ca persoană desemnată în echipa de proiect pentru implementarea proiectului ”Asfaltare strada Călmățui, comuna Gherăseni, județul Buzău”, depus prin măsura 7/6B ”Dezvoltarea satelor” lansată de GAL Drumul Vinului în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
49/31.01.2020 privind acordarea și stabilirea indemnizației aferente gradului de handicap grav minorului Petre Andrei Georgian
48/31.01.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Stoica Cătălin
47/29.01.2020 privind încadrarea doamnei Bîrsan Aureliana ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav Bîrsan Alexandra
46/29.01.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Bîrsan Aureliana având funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav
45/29.01.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Miroslav Emilia având funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav
44/29.01.2020 privind stabilirea, aprobarea ajutorului social și a ajutorului pentru încălzirea locuinței familiei doamnei Dumitru Andreea Georgiana
43/27.01.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Balaban Ioana Daniela având funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav
42/23.01.2020 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinară pentru luna ianuarie 2020
41/22.01.2020 privind aplicarea sancțiunii disciplinare de reducere a salariului de bază cu 10% pe o durată de o lună domnului Pavel Napoleon Redal
40/22.01.2020 privind aplicarea sancțiunii disciplinare de reducere a salariului de bază cu 10% pe o durată de o lună domnului Pirnog Victor
39/20.01.2020 privind stabilirea indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav încadrate la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
38/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Vlaicu Genica, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
37/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Tudose Nicoleta, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
36/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Toma Iulian, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
35/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Stănilă Magdalena, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
34/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Sava Vasilica, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 4, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
33/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Pătrașcu Daniela, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 3, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
32/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Păduraru Elena, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
31/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Păduraru Tatiana, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 5, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
30/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Nan Nicolae, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
29/20.01.2020 privind stabilirea salariului lunar al doamnei Muscalu Olga, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
28/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Mitoi Anișoara, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 3, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
27/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Miroslav Emilia, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
26/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Mihalcea Iolanda, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
25/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Dobre Georgeta, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 5, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
24/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Dragnea Florica, având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
23/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Dina Stela, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 4, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
22/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Chioveanu Angelica, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 1, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
21/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Bocioc Alexandru având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 3, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
20/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Bîrsan Aurelia având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
19/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Balaban Ioana Daniela având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
18/20.01.2020 privind completarea listei inițiale cu persoanele beneficiare de produse de igienă din cadrul POAD 2019-2021
17/20.01.2020 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentate de domnul Nan Marian
16/20.01.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social și alocația pentru susținerea familiei domnului Găman Daniel Mihai
15/20.01.2020 pentru modificarea numărului de ore persoanelor apte de muncă care vor efectua acțiuni sau lucrări de interes local
14/16.01.2020 privind desemnarea d-nei Cosma Geta – referent asistent în aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, ca persoană cu atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, autorizarea executării lucrărilor de construcții
13/16.01.2020 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Tiron Victor George
12/16.01.2020 privind stabilirea și plata ajutorului pentru încălzirea locuinței doamnei Toader Georgeta
11/14.01.2020 privind modificarea cuantumului și componența familiei la ajutorul social și alocația pentru susținerea familiei domnului Pascu Ionel
10/14.01.2020 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentate de doamna Ene Georgiana
9/14.01.2020 privind modificarea titularului din Stîlpeanu Mihăiță în Stîlpeanu Ionela Cătălina și modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
8/10.01.2020 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 din excedentul anual al bugetului local al comunei Gherăseni rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2019
7/10.01.2020 privind sistarea plății indemnizației cuvenite persoanei cu handicap grav Anghel Gheorghe
6/08.01.2020 privind încadrarea doamnei Păduraru Elena ca asistent personal pentru persoană cu handicap grav – Păduraru Constantin
5/08.01.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Păduraru Elena având funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav
4/07.01.2020 privind acordarea și suspendarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru luna decembrie 2019
3/07.01.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Dumitru Elena având funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav
2/07.01.2020 privind majorarea salariului de bază al doamnei Cosma Geta, având funcția de  referent, ca persoană desemnată în echipa de proiect pentru implementarea proiectului ”Asfaltare strada Călmățui, comuna Gherăseni, județul Buzău”, depus prin măsura 7/6B “Dezvoltarea satelor” lansată de GAL Drumul Vinului în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
1/06.01.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social și alocația pentru susținerea familiei doamnei Ștefan Ana Maria
Nr. Dispozitie /Data  Titlu Dispozitie
303/18.12.2019  Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara, luna decembrie 2019
277/22.11.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara, luna noiembrie 2019
250/25.10.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara, luna octombrie 2019
242/18.10.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata, luna octombrie 2019
205 /24.09.2019 Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral, la nivelul comunei Gheraseni, jud. Buzau, pentru alegerea presedintelui Romaniei in anul 2019
204/24.09.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna septembrie 2019
194/23.08.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna august 2019
173/24.07.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna iulie 2019
154/21.06.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna iunie 2019
144/04.06.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna iunie 2019
138/24.05.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna mai 2019
121/17.04.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna aprilie 2019
105/08.04.2019 Dispozitie privind alegerea locurilor speciale pentru afisaj electoral, pentru alegerile pentru Parlamentul European la nivelul comunei Gheraseni, jud. Buzau
93/22.03.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna martie 2019
92/20.03.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna  martie 2019
65/21.02.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna februarie 2019
9/ 22.01.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna ianuarie 2019
Nr. Dispozitie /Data  Titlu Dispozitie
 296/12.12.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna decembrie 2018
288/21.11.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna noiembrie 2018
271/25.10.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna octombrie 2018
248/20.09.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna septembrie 2018
232/13.08.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna august 2018
215/19.07.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna iulie 2018
205/12.07.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna iulie 2018
187/20.06.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna iunie 2018
184/14.06.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna iunie 2018
152/17.05.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna mai 2018
140/19.04.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna aprilie  2018
102/13.03.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna martie 2018
93/ 05.03.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata  pentru luna martie 2018
67/08.02.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna februarie 2018
65/02.02.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna februarie 2018
54/23.01.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna ianuarie 2018
Nr. Dispozitie /Data  Titlu Dispozitie
380/15.12.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna decembrie  2017
369/22.11.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna noiembrie  2017
329/25.10.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna octombrie  2017
294/25.09.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna septembrie  2017
265/24.08.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna august   2017
264/24.08.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta extraordinara pentru luna august  2017
222/21.07.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna iulie 2017
182/13.06.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna iunie 2017
165/25.05.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna mai 2017
132/21.04.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna aprilie 2017
94/17.03.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna martie 2017
78/09.03.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna martie  2017
64/17.02.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna februarie  2017
50/06.02.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna februarie 2017
6/20.01.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna ianuarie 2017
1/ 09.01.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna ianuarie 2017

 

Nr. Dispozitie /Data  Titlu Dispozitie
394/ 23.12.2016 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna decembrie 2016
392/16.12.2016 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna decembrie 2016
378/ 07.12.2016 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna decembrie 2016
365/21.11.2016 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna noiembrie 2016
323/03.11.2016 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna noiembrie 2016
308/25.10.2016 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna octombrie 2016
262/23.09.2016 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna septembrie 2016
245/15.09.2016 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna septembrie 2016
236/08.09.2016 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna septembrie 2016
209/23.08.2016 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna august 2016
204/16.08.2016 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata  pentru luna august 2016
163/11.07.2016 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna iulie 2016
143/29.06.2016 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna iunie 2016