Regulamentul comunei Gheraseni, de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului

Situatia autorizatiilor si certificatelor de urbanism emise