REGISTRU PENTRU PENTRU EVIDENTA DISPOZIȚIILOR AUTORITĂȚII EXECUTIVE

Nr. Dispozitie /Data  Titlu Dispozitie
116/03.07.2020  Privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință extrardinara, luna iulie 2020
115/29.06.2020 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Crăciun Gena Violeta
114/25.06.2020 privind acordarea și stabilirea indemnizației aferente gradului de handicap grav persoanei adulte Sava Vasile
113/24.06.2020 privind acordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru lunile mai și iunie 2020
112/23.06.2020 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinara, luna iunie 2020
111/19.06.2020 privind sistarea plății indemnizației persoanei adulte cu handicap grav Pavel Paulina
110/19.06.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei doamnei Leu Dorina Georgiana
109/19.06.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei doamnei Anghel Maria
108/15.06.2020 privind desemnarea persoanelor care vor prelua produsele recepționate de către reprezentanți ai Grupului de lucru pentru derularea POAD și vor participa la acțiunea de distribuție către destinatarii finali
107/12.06.2020 privind trasarea unor sarcini domnului Paraschiv Marian având funcția de șef serviciu al serviciului ”CONSILIUL LOCAL GHERĂSENI – SERVICIUL APĂ CANAL”
106/29.05.2020 privind reluarea plății ajutorului social domnului Păvălucă Constantin Angel
105/28.05.2020 privind sistarea plății indemnizației persoanei adulte cu handicap grav Cristea Maria
104/26.05.2020 privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul general agricol din România, la nivelul comunei Gherăseni, județul Buzău
103/26.05.2020 privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor din România în anul 2021, la nivelul comunei Gherăseni, județul Buzău
102/15.05.2020  privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinara, luna mai 2020
101/14.05.2020 privind aprobarea planului de servicii pentru minora Ștefan Marina
100/14.05.2020 privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Dragnea Yanis Valentin
99/14.05.2020 privind aprobarea planului de servicii pentru minora Dragnea Delia Adriana
98/12.05.2020 privind încadrarea doamnei Tudose Nicoleta cu contract individual de muncă pentru funcția de asistent personal pentru minorul cu handicap grav Tudose Andrei
97/12.05.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Tudose Nicoleta având funcția de asistent personal
96/12.05.2020 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei reprezentate de domnul Mitoi Liviu
95/12.05.2020 privind acordarea și stabilirea indemnizației aferente gradului de handicap grav, persoanei adulte Pavel Paulina
94/06.05.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Toader Voicu din comuna Gherăseni, județul Buzău
92/30.04.2020 privind numirea unui curator special pentru bolnava Pavel Paulina
92/30.04.2020 privind desemnarea persoanei ca reprezentant al comunei Gherăseni în Comisia mixtă de verificare și evaluare a riscurilor semnalate de Direcția pentru Agricultură Județeană Buzău la culturile agricole și animale în anul 2020, la nivelul comunei Gherăseni, județul Buzău
91/30.04.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei doamnei Stîlpeanu Adriana
90/30.04.2020 privind acordarea și stabilirea indemnizației aferente gradului de handicap grav persoanei adulte Grigore Gheorghe
89/27.04.2020 privind încadrarea în muncă, pe perioadă nedeterminată, a domnului Stîlpeanu Ionuț, în funcția contractuală de muncitor calificat, gradația 0, în cadrul compartimentului administrativ gospodăresc și administrarea domeniului public și privat
88/27.04.2020 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Modernizare drum de interes local, strada Preot Dumitran, comuna Gherăseni, județul Buzău”
87/23.04.2020 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinara, luna aprilie 2020
86/22.04.2020 privind actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență, Centrului Operativ și Secretariatului Tehnic
85/22.04.2020 pentru acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentate de doamna Oprea Viorica
84/16.04.2020 privind acordarea și neacordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru lunile martie și aprilie 2020
83/15.04.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei domnului Pașol Florin Daniel
82/15.04.2020 privind încetarea dreptului la stimulentul educațional acordat sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță domnului Pașol Florin Daniel
81/15.04.2020 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentate de domnul Pașol Florin Daniel
80/10.04.2020 privind încetarea majorării indemnizației lunare acordate domnului Țintă Vasile, primar al comunei Gherăseni, județul Buzău, pentru implementarea proiectului ”Asfaltare strada Călmățui, comuna Gherăseni, județul Buzău” depus prin măsura 7/6B ”Dezvoltarea satelor” lansată de GAL Drumul Vinului în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
79/03.04.2020 privind majorarea salariului de bază al doamnei Cosma Geta având funcția de referent, ca persoană desemnată în echipa de proiect pentru implementarea proiectului ”Asfaltare strada Călmățui, comuna Gherăseni, județul Buzău”, depus prin măsura 7/6 B ”Dezvoltarea satelor” lansată de GAL Drumul Vinului în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
78/01.04.2020 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință de îndată, luna aprilie 2020
77/31.03.2020 privind sistarea plății indemnizației persoanei adulte cu handicap grav Podgoreanu Vasile
76/31.03.2020 privind încadrarea cu contract individual de muncă a doamnei Oprea Viorica în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Podgoreanu Vasile
75/26.03.2020 privind avansarea la gradația 3 a domnului TOMA IULIAN, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, încadrat la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
74/26.03.2020 privind organizarea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern managerial în Primăria Comunei Gherăseni
73/24.03.2020 privind sistarea plății indemnizației cuvenite minorului cu handicap grav Nica Florin Leonaș
72/24.03.2020 privind încetarea suspendării contractului de muncă al doamnei Nica Lenuța Mariana și reluarea activității de asistent personal pentru persoană cu handicap grav
71/24.03.2020 pentru constituirea Comisiei de actualizare a situației privind locuințele din comuna Gherăseni, județul Buzău
70/20.03.2020 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinară pentru luna martie 2020
69/18.03.2020 privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea unui post contractual de execuție, vacant, de muncitor calificat din cadrul Compartimentului administrativ gospodăresc și administrarea domeniului public și privat din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, județul Buzău
68/18.03.2020 privind constituirea Comisiei de recepție a bunurilor și valorilor materiale achiziționate și a Comisiei de recepție a lucrărilor și serviciilor de utilitate publică, construcțiilor și reparațiilor de interes public la nivelul comunei Gherăseni, județul Buzău
67/16.03.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei doamnei Tobolcea Alina
66/16.03.2020 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentate de domnul Spînu Cristian Viorel
65/16.03.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei doamnei Poncea Alina
64/13.03.2020 privind constituirea Comisiei de identificare a persoanelor sosite din țările afectate de noul coronavirus la nivelul comunei Gherăseni, județul Buzău
63/12.03.2020 privind acordarea și neacordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru luna februarie 2020
62/12.03.2020 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul “Construire platformă comunală de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd și dotarea cu echipamente pentru dezvoltarea amenajărilor destinate depozitării gunoiului de grajd, în comuna Gherăseni, județul Buzău”
61/04.03.2020 privind majorarea salariului de bază al doamnei Cosma Geta având funcția de referent, ca persoană desemnată în echipa de proiect pentru implementarea proiectului ”Asfaltare strada Călmățui, comuna Gherăseni, județul Buzău”, depus prin măsura 7/6B ”Dezvoltarea satelor” lansată de GAL Drumul Vinului în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
60/28.02.2020 privind desemnarea persoanelor care vor reprezenta serviciul ”Consiliul Local Gherăseni – Serviciul salubrizare” pentru obținerea actelor necesare desfășurării activității
59/28.02.2020 privind împuternicirea, pe perioadă determinată, a domnului Neagu Georgian, administrator public, pentru coordonarea activității serviciului ”Consiliul Local Gherăseni – Serviciul salubrizare”
58/28.02.2020 privind suspendarea plății ajutorului social familiei domnului Păvălucă Constantin Angel
57/17.02.2020 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentate de doamna Androne Lenuța
56/17.02.2020 privind acordarea și stabilirea indemnizației aferente gradului de handicap grav persoanei adulte Drăghici Dumitru
55/17.02.2020 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Baciu Ionel
54/17.02.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social doamnei Baciu Rădița
53/17.02.2020 privind acordarea și suspendarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru luna ianuarie 2020
52/13.02.2020 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinară pentru luna februarie 2020
51/06.02.2020 privind delegarea exercitării atribuțiilor de ofițer de stare civilă a comunei Gherăseni, județul Buzău
50/05.02.2020 privind majorarea salariului de bază al doamnei Cosma Geta, având funcția de referent, ca persoană desemnată în echipa de proiect pentru implementarea proiectului ”Asfaltare strada Călmățui, comuna Gherăseni, județul Buzău”, depus prin măsura 7/6B ”Dezvoltarea satelor” lansată de GAL Drumul Vinului în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
49/31.01.2020 privind acordarea și stabilirea indemnizației aferente gradului de handicap grav minorului Petre Andrei Georgian
48/31.01.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Stoica Cătălin
47/29.01.2020 privind încadrarea doamnei Bîrsan Aureliana ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav Bîrsan Alexandra
46/29.01.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Bîrsan Aureliana având funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav
45/29.01.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Miroslav Emilia având funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav
44/29.01.2020 privind stabilirea, aprobarea ajutorului social și a ajutorului pentru încălzirea locuinței familiei doamnei Dumitru Andreea Georgiana
43/27.01.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Balaban Ioana Daniela având funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav
42/23.01.2020 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, în ședință ordinară pentru luna ianuarie 2020
41/22.01.2020 privind aplicarea sancțiunii disciplinare de reducere a salariului de bază cu 10% pe o durată de o lună domnului Pavel Napoleon Redal
40/22.01.2020 privind aplicarea sancțiunii disciplinare de reducere a salariului de bază cu 10% pe o durată de o lună domnului Pirnog Victor
39/20.01.2020 privind stabilirea indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav încadrate la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
38/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Vlaicu Genica, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
37/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Tudose Nicoleta, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
36/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Toma Iulian, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
35/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Stănilă Magdalena, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
34/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Sava Vasilica, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 4, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
33/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Pătrașcu Daniela, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 3, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
32/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Păduraru Elena, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
31/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Păduraru Tatiana, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 5, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
30/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Nan Nicolae, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
29/20.01.2020 privind stabilirea salariului lunar al doamnei Muscalu Olga, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
28/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Mitoi Anișoara, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 3, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
27/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Miroslav Emilia, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
26/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Mihalcea Iolanda, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
25/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Dobre Georgeta, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 5, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
24/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Dragnea Florica, având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
23/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Dina Stela, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 4, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
22/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Chioveanu Angelica, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 1, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
21/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Bocioc Alexandru având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 3, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
20/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Bîrsan Aurelia având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
19/20.01.2020 privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Balaban Ioana Daniela având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, încadrată la Primăria comunei Gherăseni, județul Buzău
18/20.01.2020 privind completarea listei inițiale cu persoanele beneficiare de produse de igienă din cadrul POAD 2019-2021
17/20.01.2020 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentate de domnul Nan Marian
16/20.01.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social și alocația pentru susținerea familiei domnului Găman Daniel Mihai
15/20.01.2020 pentru modificarea numărului de ore persoanelor apte de muncă care vor efectua acțiuni sau lucrări de interes local
14/16.01.2020 privind desemnarea d-nei Cosma Geta – referent asistent în aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, ca persoană cu atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, autorizarea executării lucrărilor de construcții
13/16.01.2020 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Tiron Victor George
12/16.01.2020 privind stabilirea și plata ajutorului pentru încălzirea locuinței doamnei Toader Georgeta
11/14.01.2020 privind modificarea cuantumului și componența familiei la ajutorul social și alocația pentru susținerea familiei domnului Pascu Ionel
10/14.01.2020 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei reprezentate de doamna Ene Georgiana
9/14.01.2020 privind modificarea titularului din Stîlpeanu Mihăiță în Stîlpeanu Ionela Cătălina și modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
8/10.01.2020 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 din excedentul anual al bugetului local al comunei Gherăseni rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2019
7/10.01.2020 privind sistarea plății indemnizației cuvenite persoanei cu handicap grav Anghel Gheorghe
6/08.01.2020 privind încadrarea doamnei Păduraru Elena ca asistent personal pentru persoană cu handicap grav – Păduraru Constantin
5/08.01.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Păduraru Elena având funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav
4/07.01.2020 privind acordarea și suspendarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru luna decembrie 2019
3/07.01.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Dumitru Elena având funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav
2/07.01.2020 privind majorarea salariului de bază al doamnei Cosma Geta, având funcția de  referent, ca persoană desemnată în echipa de proiect pentru implementarea proiectului ”Asfaltare strada Călmățui, comuna Gherăseni, județul Buzău”, depus prin măsura 7/6B “Dezvoltarea satelor” lansată de GAL Drumul Vinului în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
1/06.01.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social și alocația pentru susținerea familiei doamnei Ștefan Ana Maria
Nr. Dispozitie /Data  Titlu Dispozitie
303/18.12.2019  Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara, luna decembrie 2019
277/22.11.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara, luna noiembrie 2019
250/25.10.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara, luna octombrie 2019
242/18.10.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata, luna octombrie 2019
205 /24.09.2019 Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral, la nivelul comunei Gheraseni, jud. Buzau, pentru alegerea presedintelui Romaniei in anul 2019
204/24.09.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna septembrie 2019
194/23.08.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna august 2019
173/24.07.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna iulie 2019
154/21.06.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna iunie 2019
144/04.06.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna iunie 2019
138/24.05.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna mai 2019
121/17.04.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna aprilie 2019
105/08.04.2019 Dispozitie privind alegerea locurilor speciale pentru afisaj electoral, pentru alegerile pentru Parlamentul European la nivelul comunei Gheraseni, jud. Buzau
93/22.03.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna martie 2019
92/20.03.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna  martie 2019
65/21.02.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna februarie 2019
9/ 22.01.2019 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna ianuarie 2019
Nr. Dispozitie /Data  Titlu Dispozitie
 296/12.12.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna decembrie 2018
288/21.11.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna noiembrie 2018
271/25.10.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna octombrie 2018
248/20.09.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna septembrie 2018
232/13.08.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna august 2018
215/19.07.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna iulie 2018
205/12.07.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna iulie 2018
187/20.06.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna iunie 2018
184/14.06.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna iunie 2018
152/17.05.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna mai 2018
140/19.04.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna aprilie  2018
102/13.03.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna martie 2018
93/ 05.03.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata  pentru luna martie 2018
67/08.02.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna februarie 2018
65/02.02.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna februarie 2018
54/23.01.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna ianuarie 2018
Nr. Dispozitie /Data  Titlu Dispozitie
380/15.12.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna decembrie  2017
369/22.11.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna noiembrie  2017
329/25.10.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna octombrie  2017
294/25.09.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna septembrie  2017
265/24.08.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna august   2017
264/24.08.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta extraordinara pentru luna august  2017
222/21.07.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna iulie 2017
182/13.06.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna iunie 2017
165/25.05.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna mai 2017
132/21.04.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna aprilie 2017
94/17.03.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna martie 2017
78/09.03.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna martie  2017
64/17.02.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna februarie  2017
50/06.02.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna februarie 2017
6/20.01.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna ianuarie 2017
1/ 09.01.2017 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna ianuarie 2017

 

Nr. Dispozitie /Data  Titlu Dispozitie
394/ 23.12.2016 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna decembrie 2016
392/16.12.2016 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna decembrie 2016
378/ 07.12.2016 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna decembrie 2016
365/21.11.2016 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna noiembrie 2016
323/03.11.2016 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna noiembrie 2016
308/25.10.2016 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna octombrie 2016
262/23.09.2016 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna septembrie 2016
245/15.09.2016 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna septembrie 2016
236/08.09.2016 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna septembrie 2016
209/23.08.2016 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna august 2016
204/16.08.2016 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata  pentru luna august 2016
163/11.07.2016 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta ordinara pentru luna iulie 2016
143/29.06.2016 Dispozitie privind convocarea sedintei Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud, Buzau, in sedinta de indata pentru luna iunie 2016