Cariera – Concursuri

ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DE CONSILIER ACHIZITII PUBLICE CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, IN CADRUL BIROULUI ECONOMIC

ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL VACANT,CU DURATA PARTIALA A TIMPULI DE MUNCA DE 2 ORE PE ZI SI  10 ORE PE SAPTAMANA, PE PERIOADA NEDETERMINATA – SERVICIUL APA CANAL 

ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUA POSTURI CONTRACTUALE VACANTE, CU DURATA PARTIALA A TIMPULI DE MUNCA DE 2 ORE PE ZI SI  10 ORE PE SAPTAMANA, PE PERIOADA NEDETERMINATA – SERVICIUL SALUBRIZARE 

ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL DE EXECUTIE VACANT, DE MUNCITOR  CALIFICAT, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV GOSPODARESC SI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DE CONSILIER, CLASA I,GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA

ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIE PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DE CONSILIER ASISTENT DIN CADRUL BIROULUI ECONOMIC

ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DE CONSILIER DEBUTANT DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI FOND FUNCIAR ȘI URBANISM

ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA, PE PERIOADA NEDETERMINATA, A UNUI POST CONTRACTUAL DE CONDUCERE VACANT DE SEF SERVICIU SI A UNUI POST CONTRACTUAL DE EXECUTIE VACANT  DE SOFER 

ORGANIZARE CONCURS PENTRU PROMOVAREA IN CLASA A FUNCTIONARILOR PUBLICI INCADRATI IN FUNCTII PUBLICE DE NIVEL INFERIOR CARE AU ABSOLVIT O FORMA DE INVATAMANT SUPERIOR

ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL DE EXECUȚIE VACANT

ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE DE CONSILIER  JURIDIC