Cariera – Concursuri

REZULTATUL FINAL – BIBLIOTECAR

REZULTATUL PROBEI INTERVIU – BIBLIOTECAR

REZULTATUL PROBEI SCRISE – BIBLIOTECAR

REZULTAT SELECTIE DOSARE LA CONCURSUL PENTRU FUNCTIA DE BIBLIOTECAR

ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUALE DE EXECUTIE, VACANTE, DE BIBLIOTECAR, NIVELUL STUDIILOR SUPERIOARE, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT

REZULTATUL FINAL – CONSILIER ACHIZITII PUBLICE

REZULTATUL PROBEI INTERVIU – CONSILIER ACHIZITII PUBLICE

REZULTATUL PROBEI SCRISE – CONSILIER ACHIZITII PUBLICE

REZULTAT SELECTIE DOSARE LA CONCURSUL PENTRU CONSILIER ACHIZITII PUBLICE

ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE, VACANTE, DE CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, CLASA 1, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, DIN CADRUL  COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL.

REZULTATUL FINAL – LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCOMPACTOARE

REZULTATUL PROBEI INTERVIU – LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCOMPACTOARE

REZULTATUL PROBEI SCRISE – LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCOMPACTOARE

REZULTAT SELECTIE DOSARE LA CONCURSUL PENTRU LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCOMPACTOARE

ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUALE DE EXECUTIE VACANTE DE LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCOMPACTOARE, DIN CADRUL  SERVICIULUI SALUBRIZARE.

REZULTATUL FINAL – CONSILIER ACHIZITII PUBLICE

REZULTATUL PROBEI INTERVIU – CONSILIER ACHIZITII PUBLICE

REZULTATUL PROBEI SCRISE – CONSILIER ACHIZITII PUBLICE

REZULTAT FINAL  LA CONCURSUL PENTRU CONSILIER JURIDIC – COMPARTIMENTUL JURIDIC

REZULTAT PROBA SCRISA LA CONCURSUL PENTRU CONSILIER JURIDIC – COMPARTIMENTUL JURIDIC

REZULTAT INTERVIU LA CONCURSUL PENTRU CONSILIER JURIDIC – COMPARTIMENTUL JURIDIC

REZULTAT SELECTIE DOSAR LA CONCURSUL PENTRU CONSILIER ACHIZITII PUBLICE

REZULTAT SELECTIE DOSAR LA CONCURSUL PENTRU CONSILIER JURIDIC – COMPARTIMENTUL JURIDIC

ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DE CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, IN CADRUL BIROULUI ECONOMIC

ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DE CONSILIER JURIDIC CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI JURIDIC

ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DE CONSILIER ACHIZITII PUBLICE CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, IN CADRUL BIROULUI ECONOMIC

ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL VACANT,CU DURATA PARTIALA A TIMPULI DE MUNCA DE 2 ORE PE ZI SI  10 ORE PE SAPTAMANA, PE PERIOADA NEDETERMINATA – SERVICIUL APA CANAL 

ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUA POSTURI CONTRACTUALE VACANTE, CU DURATA PARTIALA A TIMPULI DE MUNCA DE 2 ORE PE ZI SI  10 ORE PE SAPTAMANA, PE PERIOADA NEDETERMINATA – SERVICIUL SALUBRIZARE 

ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL DE EXECUTIE VACANT, DE MUNCITOR  CALIFICAT, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV GOSPODARESC SI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DE CONSILIER, CLASA I,GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA

ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIE PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DE CONSILIER ASISTENT DIN CADRUL BIROULUI ECONOMIC

ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DE CONSILIER DEBUTANT DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI FOND FUNCIAR ȘI URBANISM

ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA, PE PERIOADA NEDETERMINATA, A UNUI POST CONTRACTUAL DE CONDUCERE VACANT DE SEF SERVICIU SI A UNUI POST CONTRACTUAL DE EXECUTIE VACANT  DE SOFER 

ORGANIZARE CONCURS PENTRU PROMOVAREA IN CLASA A FUNCTIONARILOR PUBLICI INCADRATI IN FUNCTII PUBLICE DE NIVEL INFERIOR CARE AU ABSOLVIT O FORMA DE INVATAMANT SUPERIOR

ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL DE EXECUȚIE VACANT

ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE DE CONSILIER  JURIDIC